Dags att anställa sommarpersonal?

Är du på väg eller mitt uppe i att anställa sommarpersonal? Är det minderåriga som ska jobba för dig behöver du vara extra uppmärksam på vissa saker. Här tipsar vi om vad.

Unga personer har inte samma fysiska och psykiska förutsättningar att utföra olika arbetsuppgifter som vuxna har. Därför är risken för skador större och som arbetsgivare behöver du vara särskilt aktsam om just unga arbetstagare.

Läs på om reglerna som gäller för unga arbetstagare.

Kerstin Wrisemo, expert i arbetsmiljöfrågor, Fremia

Det finns också särskilda regler som gäller för unga i arbetslivet. Du hittar dem både i arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga. Där står beskrivet att arbetsgivaren bland annat behöver ha koll på vilka arbetsuppgifter som ska utföras och under vilka tider en minderårig person får arbeta. Vissa uppgifter får inte utföras alls. Att bryta mot reglerna är straffbart.

Prioritera på introduktionen

En tydlig introduktion är viktig för alla som är nya på jobbet. Alla har rätt att bli upplysta om vilka risker som finns i arbetet och hur arbetsuppgifterna kan utföras på ett säkert sätt för att undvika att skada sig. Extra viktigt är det att introducera en ung anställd, eftersom den kanske just har börjat på sitt allra första jobb och helt saknar erfarenhet.

– Eftersom unga personer ofta har bristande erfarenheter är en tydlig introduktion viktig precis som att få kännedom om det finns några risker kopplade till arbetet. Beskriv noga vad arbetet innebär och hur det ska gå till för att undvika skador i samband med att det utförs. Du behöver också försäkra dig om att den anställde faktiskt vet hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt, säger Kerstin Wrisemo, expert i arbetsmiljöfrågor på Fremia.

Arbetsmiljöverkets tillsynsaktivitet Unga i arbetslivet

Sedan våren 2023 pågår Arbetsmiljöverkets tillsynsaktivitet Unga i arbetslivet. Det innebär att myndigheten inspekterar verksamheter där det är vanligt att unga arbetar. Anledningen är att många unga anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro som följd. Ungdomar är också överrepresenterade i statistiken över anmälda arbetsskador, särskilt under sommaren då många sommarjobbar.

De vanligaste bristerna på arbetsplatser med ungdomar är att rutiner för att undersöka arbetsförhållanden ofta saknas och att riskbedömningar inte utförts, eller är ofullständiga. Det här är delar som alla arbetsgivare är skyldiga att genomföra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Relaterat innehåll