Schemaläggning kan minska trötthet

En ny studie har tittat på skiftarbete och arbetstider för sjukvårdspersonal. Resultatet visar på vikten av bra schemaläggning. Studien har genomförts av Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet, och är finansierad av AFA Försäkring.

Forskarna har undersökt om individuell schemaplanering och kortare veckoarbetstid kan ge bättre återhämtning och minskad trötthet. Studien visar att det är viktigt att följa rekommendationerna om hälsosam schemaläggning och att ha tillräckligt lång dygnsvila, 11 timmar eller mer.

Tröttheten minskar med åldern

I ett parallellt forskningsprojekt har forskare från Karolinska institutet studerat hur åldrandet påverkar trötthet. Studien visar, tvärtemot vad man kanske kan tro, att vi blir piggare med åren. Trötthet, psykosociala arbetskrav och fysisk belastning minskar i takt med stigande ålder. Forskningsprojektet har letts av Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och är även det finansierat av AFA Försäkring. Källa: AFA Försäkring.

Återhämtning

Enligt Kerstin Wrisemo, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarorganisationen KFO, är det viktigt att föra en dialog med de anställda om behovet av återhämtning. Oregelbundna arbetstider, skifttjänstgöring, långa arbetspass och ofta förekommande övertidsarbete försvårar ofta återhämtningen vilket på sikt kan få negativa konsekvenser för hälsan.

Kerstin Wrisemo är arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarföreningen KFO