"Arbetsgivare måste kompenseras om karenstak införs"

Socialdepartementet vill införa ett tak för karensavdrag vid sjukdom. Det skulle innebära ökade sjuklönekostnader för många av Fremias medlemmar. ”I så fall måste de kompenseras”, säger Kerstin Wrisemo.

I en så kallad departementsskrivelse föreslår socialdepartementet ett antal förändringar i reglerna för karensavdrag. Bland annat vill de införa ett karenstak som innebär att karensavdrag får göras högst sex gånger per år för samma medarbetare. Karenstaket skulle ersätta det nuvarande ”allmänna högriskskyddet” som innebär motsvarande skydd för individer som haft fler än 10 karensavdrag under en tolvmånadersperiod.

Tanken är att minska inkomstbortfallet för medarbetare med återkommande sjukfrånvaro. Men det skulle samtidigt innebära betydande kostnadsökningar för sjuklön för många av Fremias medlemsorganisationer.

– Om ändringen genomförs behöver arbetsgivare bli kompenserade för den ökning av sjuklönekostnaderna som den innebär. Utöver sjuklönekostnader har arbetsgivare kostnader för vikarier och organisering av verksamheten vid sjukfrånvaro. Vikten av ekonomisk kompensation till arbetsgivare blir ännu större eftersom ersättningen för höga sjuklönekostnader försvinner i år, säger Kerstin Wrisemo, arbetsmiljöexpert hos Fremia.

Fremia har lämnat ett remissvar på socialdepartementets skrivelse.