Striktare bedömning av arbetsskador

Då gäller arbetsskadeförsäkringen vid arbete hemifrån

Bedömningen av arbetsskador vid arbete hemifrån har blivit striktare. Två vägledande domar visar att samma slags olyckor bedöms olika beroende på om olyckorna inträffar på arbetsplatsen eller i samband med arbete hemifrån. Det har betydelse för ersättningen från arbetsskadeförsäkringen.

Två domar i Högsta förvaltningsdomstolen drar upp nya gränser för vad som anses vara olycksfall i arbetet eller inte.

I sin bedömning har myndigheten vägt in att det finns ett samband mellan privatlivet och olyckorna, som har skett vid arbete hemifrån, och funnit att det inte rör sig om arbetsolyckor. Tidigare har olycksfall på arbetstid utanför arbetsplatsen bedömts på samma sätt som om olyckan inträffat på jobbet, utan att orsaken har varit avgörande.

Båda domarna rör tandskador som har uppstått i krock- eller snubbelolyckor med en familjemedlem eller husdjur. Enligt myndigheten var sambandandet mellan olyckorna och arbetet för svagt för att det ska klassas som olycksfall i arbetet. Därför betalas heller inte någon ersättning ut till de drabbade från arbetsskadeförsäkringen.

Arbetsskador är ett samlingsbegrepp som omfattar arbetssjukdomar, arbetsolycksfall och färdolycksfall.

Vägledande även vid Afa:s bedömningar

Kerstin Wrisemo, expert i arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor på Fremia, ser att domarna sannolikt kommer utgöra praxis även för Fremias medlemmar.

– Som medlem omfattas du och dina medarbetare av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, som tillhandahålls av Afa Försäkring. Den är inskriven i kollektivavtalet och premien betalas av arbetsgivaren. Som arbetsgivare betalar du även arbetsgivaravgift till staten. I den ingår den allmänna arbetsskadeförsäkringen som förvaltas av Försäkringskassan. När en anmälan om arbetsskada prövas av Försäkringskassan blir domarna i Högsta förvaltningsdomstolen vägledande. Så blir det sannolikt även när Afa Försäkring gör sina försäkringsbedömningar.

➜ Läs mer om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

Privata sysslor och arbetsuppgifter utförs parallellt

Det händer att Kerstin Wrisemo får samtal från medlemmar som undrar vad som gäller för medarbetare som har skadat sig när de arbetat hemifrån.

– I ett hem finns i regel en mängd rent privata förhållanden som kan förorsaka olyckor, allt från egendom till familj och husdjur. Privata sysslor och arbetsuppgifter kan utföras i hemmet om vartannat. Det har blivit tydligt att om en skada beror på något som hör ihop med privatlivet så saknas det nödvändiga sambandet mellan arbetet och skadan för att det ska anses vara ett olycksfall i arbetet, konstaterar hon.

Kerstin Wrisemo, expert i arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor på Fremia.

– Den striktare tolkningen innebär att arbetstagare riskerar att bli utan ersättning för skador som sker på hemmaplan under arbetstid, säger Kerstin Wrisemo, och tillägger att det kan vara bra att ta upp det här med dina medarbetare. Särskilt om det finns anledning att fundera över i vilken omfattning det är lämpligt att utföra arbetet hemifrån när arbetsskadeförsäkringen inte längre ersätter skador på samma sätt.

Ingen skillnad vid frivilligt eller beordrat arbete hemifrån

Sambandet och gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv är central i bedömningen av om det är en arbetsolycka som uppstått vid arbete hemifrån. Högsta förvaltningsdomstolen anser därför att det saknar betydelse om arbetet har skett frivilligt från hemmet eller om det har varit beordrat av arbetsgivaren.

Vilka olyckor är olycksfall i arbetet då, även vid arbete hemifrån?

Olyckor som fortfarande har ett starkt samband med de uppgifter som medarbetarna utför i sitt jobb räknas fortfarande som orsak till en arbetsskada som omfattas av arbetsskadeförsäkringen.

– Givet att, som det uttrycks i motiven, ”arbetstagare vid olyckstillfället var stadd i arbetsgivarens ärenden” eller i vart fall utförde något i arbetsgivarens intresse, är det fortfarande en arbetsolycka. Det gäller till exempel vid olyckor under färd till och från arbetet, vid kundbesök och vid utbildningar som anordnats av arbetsgivaren. Skillnaden är att det ställs högre krav på samband till jobbet vid olyckor som sker vid hemarbete än vid olyckor som sker på arbetsplatsen, säger Kerstin Wrisemo.

Relaterat innehåll