Arbetsskadeförsäkring TFA

TFA står för trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Det är den största kollektivavtalade försäkringen i Sverige. Försäkringen ger ett heltäckande skydd vid arbetsskada för medarbetare anställda av arbetsgivare som är medlemmar i Fremia.

Så funkar TFA arbetsskadeförsäkring

Arbetsskadeförsäkringen lämnar ersättning om någon av dina medarbetare skulle råka ut för en arbetsskada.

Detta räknas som arbetsskada

 • Olycksfall i arbetet.
 • Färdolycksfall: På väg till eller från arbetet.
 • Arbetssjukdom
 • Smitta (i vissa fall, främst inom sjukvården).

Arbetsskadeförsäkringen gäller även under tjänsteresor och under utbildning som ingår i anställningen. Arbetsskadeförsäkringen kan ersätta många olika typer av inkomstförluster och merkostnader.

Exempel på ersättningar från arbetsskadeförsäkringen

 • Inkomstförlust på grund av sjukskrivning och/eller varaktigt nedsatt arbetsförmåga.
 • Läkar- och sjukvårdskostnader.
 • Skadade glasögon, kläder och proteser (förutsatt att olyckan även lett till personskada).
 • Sveda och värk (vid längre sjukskrivning).
 • Lyte och men (vanprydande ärr eller förlust av kroppsfunktioner).
 • Framtida merkostnader.
 • Rehabilitering och omskolning.
 • Vissa ersättningar till efterlevande.

Mer information om arbetsskadeförsäkringen finns på afaforsakring.se.

Vem omfattas av TFA?

När du är medlem i Fremia omfattas alla dina anställda av arbetsskadeförsäkringen oavsett hur gamla de är.

Administrera TFA

Arbetsskadeförsäkringen TFA finns hos AFA försäkring. Du som arbetsgivare betalar dock inte in premien direkt dit, utan tillsammans med andra avtalsförsäkringar. Premien administreras på lite olika sätt beroende på vilken tjänstepensionsplan dina medarbetare omfattas av.

Handläggning för dem som omfattas av GTP

Om du har anställda arbetare som omfattas av GTP, fakturerar Pensionsvalet TFA-premier utifrån de löner du rapporterar in varje månad.

Handläggning för dem som omfattas av KTP

Om du har anställda tjänstemän som omfattas av KTP, rapporterar du lönesumman en gång per år till Folksam, som sedan fakturerar dig TFA-premier. Detta gäller om du har KTP för äldre tjänstemän och ITP för yngre.

Handläggning för dem som omfattas av ITP

Om du enbart har ITP för alla dina anställda tjänstemän, rapporterar du lönesumman en gång per år till Fora, som sedan fakturerar dig TFA-premier.

Nyanställda

Du gör ingen särskild anmälan till TFA av nyanställda. För GTP kommer de med i månadsrapporteringen, och för KTP och ITP ingår de i den definitiva årslönesumma som du rapporterar vid årsskiftet.

När medarbetare råkar ut för en arbetsskada

Vad medarbetaren ska göra

En medarbetare som råkar ut för en arbetsskada ska själv ansöka om ersättning hos AFA Försäkring. Medarbetaren ansöker hos Försäkringskassan om ersättning för tandskador. Information om anmälan och ersättningar finns på AFA Försäkrings och Försäkringskassans gemensamma webbplats.

Vad arbetsgivaren ska göra

Du som arbetsgivare ska anmäla arbetsskadan på Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma webbplats. Glöm inte att informera skyddsombudet om att anmälan är gjord och att ge medarbetaren en kopia av din anmälan.