Bidra till remissvar inom arbetsmiljöområdet

Vi vill ha dina synpunkter till Fremias svar på remisserna Regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet, SOU 2022:47 och Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus, SOU 2022:45. Inkom med dina inspel senast den 31 oktober 2022.

Remiss om regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Inför att Fremia svarar på remissen Regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet, SOU 2022:47, vill vi gärna ta del av dina erfarenheter och tankar om regionala skyddsombud, deras uppdrag och rättigheter. Ta del av utredningen och förslaget på regeringen.se: De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet, SOU 2022:47

Remiss om sanktionsavgifter, rådighetsansvaret inom arbetsmiljöområdet samt företagshälsovård

Den andra remissen som Fremia ska svara på är Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus, SOU 2022:45. Vi tar gärna emot dina synpunkter även på denna utredning som innehåller tre delar; sanktionsavgifter, rådighetsansvar och företagshälsovård. Ta del av utredningen och förslaget på regeringen.se: Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus, SOU 2022:45

Utredningens förslag

Lämna dina synpunkter senast den 31 oktober

Vi tar gärna emot vad du har att säga om båda utredningarnas förslag senast den 31 oktober 2022. Skicka ett mejl till vår arbetsmiljöexpert Kerstin Wrisemo med inspel och frågor.