Arbete i kyla

Så agerar du som arbetsgivare när temperaturen sjunker.

Under vinterhalvåret kan det bli riktigt kyligt ute. Som arbetsgivare är det bra att vara förberedd när temperaturen sjunker. Så kan du skydda personalen och förebygga olyckor.

Vad säger arbetsmiljölagen om arbete i kyla?

Utifrån arbetsmiljöreglerna finns det ingen direkt temperaturgräns för när det inte längre är tillåtet att arbeta i kyla. Arbete får till exempel utföras i fryslager för livsmedel där det kan vara upp till minus 30 grader. Däremot finns det rekommendationer.

Det viktiga är att du som arbetsgivare har riskbedömt arbetet och satt in åtgärder för att kunna förebygga eventuell ohälsa och olycksfall i arbetet.

Riskbedömning och åtgärder

Bedöm de risker som de anställda kan utsättas för när det blir kallt på jobbet. Finns det till exempel risk för förfrysning eller att det uppstår halka? Dokumentera de risker som identifieras. Sedan är det dags att titta på vilka åtgärder som behöver sättas in.

Kerstin Wrisemo, Fremias expert på arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor, tipsar om vad du kan göra för att förebygga skador och olyckor när temperaturen sjunker.

- För arbete i kyla handlar det bland annat om att ha kläder som skyddar mot kylan. Planera för arbetspass som ger möjlighet till täta pauser för medarbetarna så att de kan värma sig och se till att de har tillgång till varm dryck. Påminn om att kollegorna ska hålla uppsikt över varandra för att upptäcka begynnande köldskador. Blåser det utomhus blir kyleffekten värre.

Porträtt Kerstin Wrisemo, kvinna med utsläppt hår och glasögon

Kerstin Wrisemo, rådgivare och expert på arbetsmiljö- och socialförsäkringsfrågor, Fremia.

Antalet brutna handleder och ben, med operationer och sjukfrånvaro som följd, ökar på vintern.

- Olyckor i samband med halka är vanliga. Antalet brutna handleder och ben, med operationer och sjukfrånvaro som följd, ökar på vintern. Innan det blir halt behöver arbetet organiseras och arbetsutrustning anpassas för att undvika skador förenade med halkolyckor. När det blir kallt blir det exempelvis ofta halt i trappor och på parkeringsplatser utomhus, på skolgårdar, gårdar utanför förskolor och i lekparker. Då måste det ordnas med sandning och skottning. Ett annat exempel är att de som ofta kör bil i tjänsten lätt kan halka när de kliver ur bilen med varma skosulor mot isigt underlag. Att ordna med bra skor med halkfri sula kan förhindra halkolyckor, tipsar Kerstin.

Riktlinjer för inomhustemperatur

För de som arbetar inomhus finns det inte heller någon temperaturgräns för hur kallt eller varmt det behöver vara i lokalerna. Däremot finns det rekommendationer att stödja sig på.

Vid stillasittande arbete, som i exempelvis skola och på kontor, är rekommendationen 20-24 grader. Där arbetet är mer fysiskt rörligt, som till exempel i en livsmedelsbutik, rekommenderas 16-18 grader.

Utöver hur varmt eller kallt det är behöver det även tas hänsyn till ventilationen och eventuellt drag. Om din verksamhet hyr lokaler så är det fastighetsägaren som har ansvar för klimat, temperatur och ventilation.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljön är ditt ansvar som arbetsgivare. I arbetsmiljöarbetet ska allt arbete som utförs riskbedömas. Med det menas att varje arbetsmoment behöver riskbedömas utifrån arbetets aktuella förutsättningar. Förutsättningarna och arbetsuppgifterna kan variera beroende på årstid, väderlek och annat som påverkar klimatet där arbete utförs. När förutsättningarna förändras, som att vädret slår om, behöver du göra en ny bedömning av riskerna det medför.

Relaterat innehåll