”Vi behöver tänka på arbetsmiljön alla dagar”

I dag 28 april är det Internationella arbetsmiljödagen. Dagen uppmärksammas för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbetsliv. Ytterst är arbetsmiljön arbetsgivarens ansvar, men alla anställda behöver bidra.

Kerstin Wrisemo– Det är bra och viktigt att arbetsmiljön uppmärksammas lite extra i dag, men vi behöver givetvis tänka på arbetsmiljöfrågan alla dagar på året, säger Fremias arbetsmiljöexpert Kerstin Wrisemo.

Ytterst är det arbetsgivarens ansvar att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god arbetsmiljö. Men det behöver ske i samverkan med medarbetarna, inte minst när det gäller den sociala arbetsmiljön.

– När vi pratar om arbetsmiljö tänker vi ofta på den fysiska miljön, som buller och ergonomi. Men den sociala arbetsmiljön är minst lika viktig. Det handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som till exempel socialt samspel, samarbete och socialt stöd från kollegor och chefer. Jag vill verkligen poängterera att det är allas ansvar att verka för en bra och trivsam arbetsmiljö. Att alla medarbetare är delaktiga är avgörande för att upptäcka risker och för att kunna ta fram bra åtgärder.

– Det är en klar fördel om samtliga arbetstagare ges möjlighet att regelbundet diskutera sin gemensamma arbetsmiljö. Den Internationella arbetsmiljödagen kan vara ett bra tillfälle att lyfta frågan lite extra, säger Kerstin Wrisemo.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, är en metod för att underlätta arbetsmiljöarbetet. Tanken är att ge stöd för att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa och olycksfall. På Fremias webbplats finns stöd och guider till hur du som arbetsgivare kan jobba med arbetsmiljöfrågor, bland annat en guide till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi håller också regelbundet utbildningar i ämnet.