Hoppa till huvudinnehåll

Kategori: LAS

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) trädde i kraft år 1974. Den var ursprungligen en produkt av den så kallade Åmanska utredningen. Därför kan du ibland höra att anställningsskyddslagen kallas för Åmanlagarna. Valter Åman var personen bakom utredningen som tog fram lagen om anställningsskydd.

LAS reglerar bland annat anställningsformer och grunder för uppsägning. Lagen om anställningsskydd har uppdaterats många gånger sedan 1970-talet. Successivt har pensionsåldern, den så kallade LAS-åldern, till exempel höjts i Sverige.

Under år 2020 pågår en utredning (SOU 2020:30) med syfte att modernisera lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) är remissinstans i utredningen.

SFS-numret för LAS är 1982:80.

LAS

Uppföljning: LAS-utredningen

Uppdaterad för 10 månader sen

Vi är nu i slutskedet av att sammanställa vårt remissvar på ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30).

LAS

Webbinarium: LAS-utredningen

Uppdaterad för 10 månader sen

Onsdagen den 26 augusti kl 10–11. Vi gör en kortfattad genomgång och analys av LAS-utredningen. Utredningen...

LAS

Coop-målet

Uppdaterad för 11 månader sen

I slutet av november 2016 föll AD:s dom i det så kallade Coop-målet.

LAS

Inlasning

Uppdaterad för 11 månader sen

När någon blir tillsvidareanställd per automatik efter en längre tids visstidsanställning kallas det för...

LAS

Pensionsåldern höjs från 67 till 68 år

Uppdaterad för 10 månader sen

Idag har arbetstagare, enligt lagen om anställningsskydd (LAS), rätt att arbeta till 67 års ålder. I samband...

LAS

Turordning enligt LAS

Uppdaterad för 11 månader sen

Turordning betyder att de anställda rangordnas efter anställningstidens längd vid uppsägning på grund av...

LAS

Anställningsformer: Guide för arbetsgivare

Uppdaterad för 9 månader sen

Lagen om anställningsskydd (LAS) skiljer mellan två huvudsakliga typer av anställningar....