Hoppa till huvudinnehåll

Nya LAS

Aktuellt om förändringarna i LAS.

Den 1 oktober 2022 började förändringar i LAS att gälla. Det är den största reformen av Lagen om anställningsskydd sedan den infördes 1974, tillsammans med ett nytt paket för omställning som förhandlas mellan parterna.

Ändringarna i LAS ingår i en samlad uppgörelse där förändringar av regelverket kring uppsägningar kombineras med större möjligheter till kompetensutveckling för de anställda. Fullt genomslag får förändringarna först när parterna i kollektivavtal har enats om hur det samlade paketet ska hanteras. LAS påverkas även av EU:s arbetsvillkorsdirektiv i form av nya regleringar som trädde i kraft den 29 juni 2022.

LAS

Blanketter och mallar

Blanketter och avtalsmallar för ditt kollektivavtal har uppdateras med anledning av ändringarna i LAS.

LAS

Gäller från 1 oktober för HVO - Läkarförbundet

Inga ändringar på avtalsområde HVO - Sveriges läkarförbund med anledning av nya LAS.

LAS

Gäller från 1 oktober för HVO - Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet

Inga ändringar på avtalsområde HVO - Akademikerförbunden, Vision, Vårdförbundet med anledning av nya LAS.

LAS

"Vårt mål är omställning med kvalitet"

Den 1 oktober 2022 är ett centralt datum inom den svenska arbetsrätten. Från och med då börjar nya regler i...

LAS

Kollektivavtalen med särskild visstidsanställning

Vi listar avtalen med den nya anställningsformen

LAS

Ändringar av visstidsanställningar med anledning av LAS

Gäller för hotell och restaurang från och med 1 oktober.

LAS

Fördjupning om ändringarna i LAS

Vad innebär ändringarna i LAS på djupet? Här får du en ingående beskrivning av Fremias chefsjurist.

LAS

Vanliga frågor om förändringen av LAS

Förändringarna i korthet, vad är vad och datum att hålla koll på.

LAS

LAS förändras på flera sätt av arbetsvillkorsdirektivet

Förutom ökad informationsskyldighet, ändrar arbetsvillkorsdirektivet även andra delar i LAS från 29 juni 2022.

LAS

Ändringarna i LAS klubbade av riksdagen

Den 8 juni klubbade riksdagen det nya förslaget till lagen om anställningsskydd, LAS.

LAS

Arbetsgivarens informationsplikt

Här går vi igenom informationsplikten, och andra delar som påverkats i LAS av arbetsvillkorsdirektivet.

LAS

Så påverkar LAS-reformen dig som arbetsgivare

Viktiga delar av arbetsrätten reformeras när LAS skrivs om. Fremias förhandlingschef reder ut vad det innebär.

LAS

Ny modell för arbetsmarknaden ser dagens ljus

För en dryg vecka sedan klubbade regeringen det nya omställningspaketet med de största förändringarna på...

LAS

Uppföljning: LAS-utredningen

Vi är nu i slutskedet av att sammanställa vårt remissvar på ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30).

LAS

Anställningsformer: Guide för arbetsgivare

Lagen om anställningsskydd skiljer mellan två huvudsakliga typer av anställningsformer....

Relaterat innehåll