LAS

Ändringar av visstidsanställningar med anledning av LAS

För hotell och restaurang

Från och med den 1 oktober ersätts allmän visstidsanställning med särskild visstidsanställning. Det har Visita och Hotell- och restaurangfacket kommit överens om. Visita och Unionen är överens om att tidsbegränsade anställningsformer i Tjänstemannaavtalet lämnas oförändrade under avtalsperioden.

Visita och Hotell- och restaurangfacket (HRF) är överens om att ersätta allmän visstidsanställning med särskild visstidsanställning från och med 1 oktober 2022.

Visita och HRF har inte avtalat om några särskilda övergångsbestämmelser. Därför gäller övergångsbestämmelserna enligt LAS, det vill säga att vid konvertering av särskild visstidsanställning kommer tid som allmän visstidsanställd att inräknas från och med 1 mars 2022.

I övrigt kvarstår innehållet i HRFs kollektivavtal, Gröna Riksavtalet, oförändrade. Bland annat kvarstår möjligheten att anställa personer för så kallade enstaka dagar.

Visita och Unionen är överens om att regleringen om tidsbegränsade anställningsformer i Tjänstemannaavtalet kommer lämnas oförändrad under avtalsperioden, eftersom det är kollektivavtalade anställningsformer.

Logga in för att ta del av förhandlingsprotokollen.

Uppdaterad
för 8 dagar sen
Hans-Erik Stierna Rådgivare arbetsintegrerande sociala företag (ASF), hotell- och restaurang, arbetare inom civilsamhället, personlig assistans, hälsa, vård och övrig omsorg (HVO). hans-erik.stierna@fremia.se