LAS

Kollektivavtal med särskild visstidsanställning

Här är kollektivavtalen med den nya anställningsformen

Det nya regelverket gäller för Lagen om anställningsskydd, LAS, från den 1 oktober. I samband med att LAS har trätt i kraft vill vi särskilt uppmärksamma dig på att en ny anställningsform nu gäller i ditt kollektivavtal. Det är särskild visstidsanställning, SÄVA, som ersätter den tidigare formen allmän visstid, AVA. Här listar vi kollektivavtalen som innehåller den nya anställningsformen.

Logga in för att ta del av ändringarna i ditt avtal

Uppdaterad
den 10 oktober, 2022