Kollektivavtalet HVO - Hälsa, vård och övrig omsorg, avtalsområde Läkarförbundet

Det gäller från 1 oktober med anledning av nya LAS

I samband med att nya LAS träder i kraft sker inga förändringar i kollektivavtalet HVO - Hälsa, vård och övrig omsorg med avtalsområde Sveriges läkarförbund.

Logga in för att ta del av ändringarna i ditt avtal.