Så påverkar arbetsvillkorsdirektivet

25 minuter om vad förändringarna innebär för dig som arbetsgivare.

Fremias rådgivare Cecilia Westerlund går igenom hur införandet av arbetsvillkorsdirektivet förändrar delar av lagen om anställningsskydd, LAS, samt hur det påverkar dig som arbetsgivare.

Håll dig uppdaterad om LAS-förändringarna

Det händer mycket inom LAS mellan den 29 juni och 30 september. Här finns specifik information om informationsplikten och hur EUs arbetsvillkorsdirektiv påverkar dig, och LAS i stort.

Uppdaterad
för 4 månader sen