LAS

Så påverkar arbetsvillkorsdirektivet

25 minuter om vad förändringarna innebär för dig som arbetsgivare.

Fremias rådgivare Cecilia Westerlund går igenom hur införandet av arbetsvillkorsdirektivet förändrar delar av lagen om anställningsskydd, LAS, samt hur det påverkar dig som arbetsgivare.