LAS

Nya avtalsmallar och blanketter från den 1 oktober

Uppdaterade blanketter för ditt kollektivavtal med anledning av nya LAS.

Sedan den 1 oktober gäller de nya reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Det innebär att ditt kollektivavtal med tillhörande avtalsmallar och blanketter har uppdaterats utifrån hur de påverkas av lagändringen.

Sedan den 1 oktober gäller nya LAS. Det innebär att Fremias anställningsavtalsblanketter, som är kopplade till kollektivavtal där den nya anställningsformen särskild visstidsanställning får genomslag, har anpassats till de nya reglerna. I samband med detta har vi även förbättrat blanketternas funktionalitet.

Viktigt 

  • Säkerställ att du alltid använder rätt blankett genom att ladda ner en ny version vid varje användningstillfälle.
  • Släng tidigare versioner av blanketter som du har laddat ner.
  • Kontakta din rådgivare vid frågor om hur du ska använda dina uppdaterade avtalsmallar och blanketter. 

Informationsplikten är inarbetad i de nya blanketterna

I alla uppdaterade anställningsavtalsblanketter har Fremia arbetat in den information, som med anledning av EUs arbetsvillkorsdirektiv, från och med den 29 juni ska delges arbetstagaren i samband med anställning enligt den nya lydelsen av 6 c § LAS. Uppdateringen innebär att Fremias tillfälliga informationsbilageblankett PN53 utgår. 

Egna anpassningar av blanketterna

Du som vill anpassa blanketterna för sina egna behov kan göra det med hjälp av vår blankettpartner Sign On, på egen bekostnad. Var noga med att inte göra några ändringar som strider mot lag eller kollektivavtal.

Logga in för att hitta dina uppdaterade blanketter

De nya blanketterna publiceras under Blanketter på fremia.se och syns när du är inloggad.

Relaterat innehåll