Fremias rådgivare

Här finns alla rådgivare och arbetsrättspecialister på Fremia, organiserade i tre team som fördelar våra olika medlemsorganisationer emellan sig.

Kräver din fråga eller situation lite längre tid och flera kontakter? Och är inte snabbt avhjälpt via arbetsgivarjouren eller på sidorna för arbetsgivarservice? Då kanske du ska kontakta någon av våra rådgivare, med specialistkompetens inom din verksamhet och bransch. Du har även en personlig rådgivare som du ser när du har loggat in.

Ideella

Här hittar du som tillhör civilsamhällets organisationer dina experter.

 • Biståndsorganisationer
 • Intresseföreningar
 • Folkbildning
 • Folkrörelse
 • Idéburna organisationer
 • Med flera

Carina Ekblad

Titel
Rådgivare personlig assistans, folkrörelse
Telefonnummer
08-702 54 40
E-postadress

Veronica Johansson

Titel
Rådgivare ideella organisationer, Samhall
Telefonnummer
08-702 54 64
E-postadress

Nadia Larsson

Titel
Rådgivare, ideella organisationer, tjänsteföretag, industriföretag
Telefonnummer
08-702 54 77
E-postadress

Rickard Levin

Titel
Rådgivare/förhandlare ideella organisationer och Folksam
Telefonnummer
08-702 54 03
E-postadress

Love Lind

Titel
Biträdande förhandlingschef Ideella: ideella organisationer, folkrörelse, tjänsteföretag.
Telefonnummer
08-702 54 24
E-postadress

My Salama Meiton

Titel
Rådgivare/förhandlare ideella organisationer
Telefonnummer
08-702 54 56
E-postadress

Näringsliv

Här finns dina experter inom den etablerade kooperationen, liksom organisationer som är mer näringslivslika med kopplingar till civilsamhället.

 • Coop
 • Folksam
 • OKQ8
 • Riksbyggen
 • Samhall
 • Produktionsverksamhet
 • Handelsverksamhet
 • Kaféverksamhet
 • Med flera

Henrik Ekstrand

Titel
Rådgivare/förhandlare
Telefonnummer
08-702 54 91
E-postadress

Mathias Fors

Titel
Tjänstledig. Biträdande förhandlingschef - Näringsliv
Telefonnummer
08-702 54 53
E-postadress

Jeanette Georgii-Gustafson

Titel
Rådgivare/förhandlare
Telefonnummer
08-702 54 52
E-postadress

Terese Helin

Titel
Rådgivare/förhandlare
Telefonnummer
08-702 54 33
E-postadress

Jonas Jansfors

Titel
Rådgivare/förhandlare
Telefonnummer
08-702 54 88
E-postadress

Lena Tapper

Titel
Rådgivare/förhandlare. Deltid.
Telefonnummer
08-702 54 11
E-postadress

Välfärd

Här hittar du som hör till organisationer som får någon form av offentlig finansiering, samt de verksamheter som omfattas av vårt unika kollektivavtal Arbetare inom civilsamhället dina experter.

 • Personlig assistans
 • Sjukvård
 • Äldreomsorg
 • LSS-boenden
 • Skyddade boenden
 • HVB-hem
 • Rehabiliteringsverksamheter
 • Tandläkarmottagningar
 • Förskolor
 • Skolor
 • Cirkelledare
 • Folk- och enskild höskola
 • Arbetsintegrerande sociala företag
 • Ridhusverksamheter
 • Hushållsnära tjänster
 • Med flera

Per Gradén

Titel
Rådgivare Hälsa, vård och omsorg (HVO)
Telefonnummer
08-702 54 87
E-postadress

Jasmina Helander

Titel
Biträdande förhandlingschef Välfärd: förskola och skola, hälsa, vård och omsorg, sjukvård, tandvård, personlig assistans, arbetsintegrerande sociala företag, arbetare inom civilsamhället.
Telefonnummer
08-702 54 18
E-postadress

Lars-Sture Johansson

Titel
Rådgivare/förhandlare personlig assistans
Telefonnummer
08-702 54 05
E-postadress

Gunnar Järsjö

Titel
Rådgivare förskola och skola, tjänstemän inom handeln, industriföretag, tjänsteföretag.
Telefonnummer
08-702 54 19
E-postadress

Karin Malmström

Titel
Rådgivare förskola och skola, enskild högskola, cirkelledare, folkhögskola.
Telefonnummer
08-702 54 54
E-postadress

Klara Sahleström

Titel
Tjänstledig. Rådgivare personlig assistans, förskola och skola, hushållsnära tjänster
Telefonnummer
08-702 54 70
E-postadress

Hans-Erik Stierna

Titel
Rådgivare arbetsintegrerande sociala företag (ASF), hotell- och restaurang, arbetare inom civilsamhället, personlig assistans, hälsa, vård och övrig omsorg (HVO).
Telefonnummer
08-702 54 28
E-postadress

Cecilia Westerlund

Titel
Rådgivare/förhandlare förskola och skola
Telefonnummer
08-702 54 20
E-postadress

Arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor

Kerstin Wrisemo

Titel
Arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor
Telefonnummer
08-702 54 37
E-postadress

Pension och försäkring

Fredrik Mandelin

Titel
Pensions- och försäkringsexpert
Telefonnummer
08-702 54 26
E-postadress
Uppdaterad
för 28 dagar sen