LAS

Ändringar i visstidsanställningar med anledning av LAS

För Kollektivavtalet för Ridinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag

Från och med den 1 oktober kommer anställda inom kollektivavtalet Ridinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag omfattas av anställningsformerna i nya LAS. Ett viktigt undantag gäller för övergångsbestämmelsen om retroaktiv beräkning av viss anställningstid.

Logga in för att ta del av ändringarna i ditt avtal.