LAS

Från och med den 1 oktober ersätts allmän visstid av särskild visstid i kollektivavtalet Cirkelledare och övriga ledare/lärare

Ändringar i LAS påverkar kollektivavtalet

I LAS ersätts anställningsformen allmän visstidsanställning med särskild visstidsanställning. Motsvarande skifte sker även inom kollektivavtalet.

Logga in för att ta del av ändringarna i ditt avtal