Kollektivavtalet HVO - Hälsa, vård och övrig omsorg, avtalsområde Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet

Detta gäller från 1 oktober med anledning av nya LAS.

I samband med att nya LAS träder i kraft sker inga förändringar i kollektivavtalet HVO - Hälsa, vård och övrig omsorg med avtalsområde Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet.

Logga in för att ta del av ändringarna i ditt avtal.