LAS

Anställningsformer: Guide för arbetsgivare

Lagen om anställningsskydd skiljer mellan två huvudsakliga typer av anställningsformer. Tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsade anställningar är i sin tur uppdelade i olika anställningsformer enligt LAS, och ibland enligt kollektivavtal. Här går vi igenom vad som är vad, och vad som gäller.

Grundregeln är att varje anställning gäller tillsvidare om inte annat avtalas. Både muntliga och skriftliga anställningsavtal gäller, men vi rekommenderar å det starkaste att använda skriftliga avtal. På så sätt kan du undvika framtida tvistefrågor om vad som avtalats. Använd våra mallar som är anpassade efter lagkrav och kollektivavtal. 

Många av våra kollektivavtal innehåller anställningsformer som vi tillsammans med facket skräddarsytt för att passa branschens specifika behov, till exempel timanställning. Det är alltså utöver anställningsformerna enligt lagen om anställningsskydd.

Tillsvidareanställning

Huvudprincipen i lagen om anställningsskydd är att anställningsavtal ska gälla tills vidare. Det heter tillsvidareanställning och brukar i dagligt tal kallas fast anställning.

Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsade anställningar som är tillåtna enligt LAS

  • Provanställning
  • Vikariat
  • Säsongsanställning
  • Särskild visstidsanställning

En visstidsanställning får bara ingås om det är tillåtet enligt LAS eller enligt Fremias kollektivavtal. 

En anställning för viss tid kan följas av en annan. Till exempel kan ett vikariat följas av en särskild visstidsanställning. Du behöver dock vara observant på inlasningsreglerna som gäller för vikariat och särskild visstidsanställning.

Om du använder tidsbegränsade anställningar fel, riskerar du ytterst att drabbas av skadestång och tillsvidareförklaring. Det betyder att anställningen förklaras att gälla tillsvidare av domstol. Alltså att den tidsbegränsade anställningen blir en tillsvidareanställning. 

Om du anställer någon tidsbegränsat för en längre tid än en månad, är du skyldig att snarast underrätta den lokala arbetstagarorganisationen, det vill säga den lokala fackklubben, om avtalet. Regeln gäller även vid provanställning.

Anställning efter 67 år

Enbart enligt kollektivavtal

Enligt vissa av våra kollektivavtal kan en person som har uppnått den ålder som tidigare gällde för avgångsskyldighet enligt LAS, 67 år, fortfarande visstidsanställas enligt en särskild anställningsform, 67-årsanställning.

LAS-avgångsåldern, att arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställd utan krav på saklig grund efter viss ålder, är 69 år sedan den 1 januari 2023. 

Anställda från utlandet

En arbetsgivare som anställer en utländsk medborgare är skyldig att kontrollera om den anställde har, eller behöver ha, arbetstillstånd. Arbetstillstånd utfärdas av Migrationsverket. Du är även skyldig att kontrollera att tidsbegränsade arbetstillstånd förlängs, om anställningen fortfarande pågår då arbetstillståndet löper ut.

 

Praktikplats för asylsökande

 

Mallar och kollektivavtal

➜ Mallar för anställningsavtal

➜ Ditt kollektivavtal

Uppdaterad
för 12 dagar sen