LAS

Ändringar i kollektivavtalet för Hushållsnära tjänster

Förändringar i LAS från 1 oktober

Från och med den 1 oktober kommer anställda inom kollektivavtalet Hushållsnära tjänster att omfattas fullt ut av anställningsformerna i nya LAS. Ett viktigt undantag gäller för övergångsbestämmelsen om retroaktiv beräkning av viss anställningstid.

Logga in för att ta del av innehållet i ditt avtal