"Vårt mål är omställning med kvalitet"

Den 1 oktober 2022 är ett centralt datum inom den svenska arbetsrätten. Från och med då börjar nya regler i lagen om anställningsskydd, LAS, att gälla. Samtidigt ska nya avtal om omställning komma på plats, de reglerar bland annat stöd till anställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. "Fremias mål är omställning med kvalitet, både för arbetsgivarna inom Fremia och för alla deras anställda", säger förhandlingschef Jesper Neuhaus.

Publicerad 29 september 2022.

Uppdatering 1 november: Nytt huvudavtal för trygghet, omställning och anställningsskydd har tecknats mellan Fremia och PTK. Läs nyheten.

LAS-ändringarna regleras i lag, omställning via kollektivavtal

Ändringarna i LAS och omställning är två separata frågor. Nya LAS innebär lagändringar från och med den 1 oktober. I stort sett alla förändringar i nya LAS gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Oavsett om de är bundna till ett omställningsavtal eller inte. Undantag finns inom några avtalsområden, där kollektivavtalet står över lagen, exempelvis gällande tidsbegränsade anställningsformer. Regleringen kring dessa undantag förhandlas fram mellan parterna och vi informerar dig löpande om vad som gäller inom ditt kollektivavtal.

Omställning är en fråga som å andra sidan är helt upp till parterna inom respektive område att komma överens om. Den trygghetsöverenskommelse som stora delar av arbetsmarknaden har tecknat, är Fremia positiv till. Den innebär utökade förmåner för medarbetaren vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid kompetensutveckling. För arbetsgivaren innebär överenskommelsen en utökad rätt till att göra undantag vid uppsägningar i en arbetsbristsituation. Den innebär också ökade premier för omställning, varav en del återbetalas av staten.

– Vi anser att Fremias medlemmar ska ha samma rätt till undantag och att deras anställda ska samma rätt till kompetensutveckling, som övriga arbetsmarknaden, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef på Fremia.

Fremia och PTK har tidigare avbrutit förhandlingarna

Den 5 september fick du som medlem information om att Fremia och PTK har avbrutit förhandlingarna om en ny trygghetsöverenskommelse, där omställning ingår. Dock gäller parternas tidigare avsiktsförklaring: vi är överens om att Fremias medlemmar ska omfattas av en trygghetsöverenskommelse, men har inte lyckats enas med PTK om hur den ska förverkligas.

Det innebär att tjänstemän som är medlemmar i ett fackförbund inom PTK inte omfattas av en ny trygghetsöverenskommelse eller av det befintliga omställningsavtalet från och med den 1 oktober 2022.

En övergångsperiod utan kollektivavtalad omställning väntar för medlemmar i PTK-förbund

– Det är självklart för Fremia att det ska finnas ett omställningsskydd för anställda vid arbetsbrist, det ligger i Fremias uppdrag redan idag. På sikt kommer ett nytt avtal om omställning mellan Fremia och PTK att tecknas, men vi vet inte när, säger Jesper Neuhaus.

Därför behöver du som arbetsgivare vara inställd på en övergångsperiod utan kollektivavtalad omställning för dina medarbetare. Fremia erbjuder dig stöd och tjänster som motsvarar kollektivavtalad omställning till dess att en ny trygghetsöverenskommelse finns på plats.

Vad händer nu?

– Fremia jobbar vidare med frågan. För oss är målet omställning med kvalitet, för alla anställda hos alla våra medlemmar, med premier för arbetsgivaren och förmåner för medarbetaren som ligger i linje med övriga överenskommelser på arbetsmarknaden, säger Jesper Neuhaus.

I väntan på en ny trygghetsöverenskommelse mellan Fremia och PTK erbjuder vi dig som arbetsgivare stöd och service om du behöver säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist efter den 1 oktober. Du kan alltså ge dina anställda som tillhör ett PTK-förbund motsvarande stöd som de omfattas av i sitt nuvarande omställningsavtal. Till och med den 30 september gäller nuvarande omställningsavtal med PTK.

Uppdaterad
den 1 november, 2022