Fremia och PTK avbryter förhandlingarna om en ny trygghetsöverenskommelse

Fremia och PTK har avbrutit förhandlingarna om ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Parterna är överens om att Fremias medlemmar ska omfattas av en trygghetsöverenskommelse, men har inte lyckats enas om hur den ska förverkligas.

Publicerad 5 september 2022.

Uppdatering 1 november: Nytt huvudavtal för trygghet, omställning och anställningsskydd har tecknats mellan Fremia och PTK.  Läs nyheten.

Fremias ambition är fortfarande att få till en trygghetsöverenskommelse med PTK, men det kommer inte att ske i närtid.

– Vi har fortsatt en öppen dialog med PTK, men i nuläget kommer vi inte vidare i förhandlingarna, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef på Fremia.

De nya kompetens- och omställningsavtal som Svenskt Näringsliv, PTK och delar av LO-kollektivet har tecknat börjar gälla 1 oktober. Att Fremia och PTK nu har avbrutit förhandlingarna innebär att Fremias medlemsorganisationer inte kommer att ha ett gällande omställningsavtal för sina tjänstemän från 1 oktober. Det i sin tur innebär att dessa medlemmar från och med 1 oktober inte ska betala någon avgift till en omställningsorganisation för sina tjänstemän (exempelvis TRR eller TRS). Fram till 1 oktober gäller det nuvarande omställningsavtalet.

– Från 1 oktober omfattas berörda tjänstemän vare sig av någon ny trygghetsöverenskommelse eller det gamla omställningsavtalet. Det innebär att dessa tjänstemän inte får ekonomiskt stöd eller omställningshjälp vid arbetsbrist. De kan söka det statliga omställningsstudiestödet, men får ingen ekonomisk utfyllnad via kollektivavtalet, säger Jesper Neuhaus.

Merparten av de anställda påverkas inte

Majoriteten av arbetstagare hos Fremias medlemmar omfattas inte av PTK:s avtal. För arbetare under LO:s avtalsområde gäller oförändrade villkor och förmåner även efter den 1 oktober. 

Därför har förhandlingarna avbrutits

Fremias ingång i förhandlingarna har varit att samtliga medlemmars samtliga anställda ska omfattas av samma förmåner inom ramen för samma omställningsorganisation. PTK har sagt nej till förslaget, eftersom de vill hålla isär arbetare och tjänstemän.

PTK vill i stället att Fremia ska bygga upp en självständig omställningsorganisation för tjänstemän och att uppbyggnaden ska betalas av Fremias medlemmar.

– Att bygga upp en kraftfull omställningsorganisation med kapacitet att hantera de nya kompetens- och omställningsavtalen skulle ta lång tid och kräva väldigt mycket kapital. Inledningsvis skulle den inte ha råd att finansiera någon omställning i enlighet med den nya trygghetsöverenskommelsen. Våra medlemmar skulle alltså betala för något som de inte får, säger Jesper Neuhaus.

PTK:s linje har varit att på sikt, när den höga avgiften eventuellt har genererat ett överskott, utöka den nya omställningsorganisationen till att omfatta trygghetsöverenskommelsens alla delar. Men i nuläget skulle en sådan lösning alltså innebära en fem gånger så hög avgift för Fremias medlemmar för att få omfattas av samma omställningsavtal som i dag.

– I stället för att bygga upp en parallell omställningsorganisation som enbart hanterar tjänstemän inom Fremias områden vill vi utöka uppdraget för vår befintliga omställningsorganisation Ciko, till att även omfatta tjänstemän. Att dela upp hanteringen av arbetare och tjänstemän, som PTK vill, är både dyrt och administrativt krångligt. Det vill vi inte utsätta våra medlemmar för, säger Jesper Neuhaus.

– I hopp om att få till en lösning inom Ciko har Fremia erbjudit PTK ett riktigt bra omställningsavtal, med höga ersättningsnivåer och utökade förmåner. PTK:s medlemmar skulle då omfattas av marknadens överlägset mest förmånliga trygghetsöverenskommelse. Tyvärr har PTK tackat nej även till detta, konstaterar Jesper Neuhaus.

Flera alternativ har föreslagits

Som ett annat alternativ hade Fremia gärna fortsatt att samarbeta med TRS, där flertalet tjänstemän i dag får stöd och service. Det omöjliggörs dock av att ägarna Arbetsgivaralliansen och Svensk scenkonst har höjt avgiften kraftigt för arbetsgivare som tillhör andra arbetsgivarorganisationer än de egna. Även TRR tar ut en högre avgift från arbetsgivare utanför Svenskt näringsliv.

– Att fortsätta med TRS skulle innebära en dubbelt så hög avgift för en ny trygghetsöverenskommelse, jämfört mot övriga marknaden. Det vill vi inte heller utsätta våra medlemmar för. Fremia tvingas därför att lämna TRS, säger Jesper Neuhaus.

Bra med flexiblare arbetsmarknad

Det är självklart för Fremia att det ska finnas ett omställningsskydd för anställda vid arbetsbrist, det ligger i Fremias uppdrag redan idag. Det Fremia och PTK har förhandlat om nu är ett utökat uppdrag för omställningsorganisationerna till att även omfatta kompetensutveckling för ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Den här nya trygghetsöverenskommelsen är en konsekvens av den nya arbetsmarknadsmodell som regeringen har beslutat om och där även förändringar i lagen om anställningsskydd, las, ingår.

– Det är bra att vi får en mer flexibel arbetsmarknad. Samtidigt är de avtal som hittills har tecknats på svensk arbetsmarknad förenade med en hög avgift för omställning och kompetensutveckling, som arbetsgivaren ska betala. Innan vi binder oss vid en sådan avgift vill vi säkerställa oss om att det verkligen ligger i våra medlemmars intressen att teckna motsvarande avtal. Det här är en dyr reform och många av våra medlemmar har små marginaler, säger Jesper Neuhaus.

Mer information om omställningsförhandlingarna

Uppdaterad
den 1 november, 2022