Frågor och svar om omställningsstöd

Frågor och svar om omställningsstöd vid arbetsbrist för anställda hos Fremias medlemmar från den 1 oktober 2022.

Från den 1 oktober 2022 upphör omställningsavtalet för tjänstemän hos Fremias medlemmar som tillhör ett PTK-förbund. För arbetare som tillhör LO:s avtalsområden sker inga förändringar.

Det är självklart att det ska finnas ett skydd för dina anställda om du som arbetsgivare tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist. Även efter den 1 oktober 2022 kommer många anställda hos Fremias medlemmar att omfattas av kollektivavtalad omställning, som ger stöd och ekonomisk ersättning vid en arbetsbristsituation. För de som inte omfattas av det väntar en övergångsperiod då man kan vända sig till Fremia för hjälp i frågan till dess att en ny trygghetsöverenskommelse finns på plats. 

Uppdatering 30 september: Förhandlingarna mellan Fremia-PTK återupptas.  Läs nyheten.

Frågor och svar 

Uppdaterad
för 9 timmar sen