Förändringar i kollektivavtalet för Hälsa, vård och övrig omsorg mellan Fremia och Kommunal

Förändringar i LAS från 1 oktober

I samband med att nya LAS träder i kraft den 1 oktober sker förändringar i kollektivavtalet HVO, Hälsa, vård och övrig omsorg - avtalsområde Kommunal. I avtalet görs motsvarande skifte som i LAS där allmän visstidsanställning byts ut till särskild visstidsanställning.

Logga in för att ta del av ändringarna i ditt avtal.