Arbetsmiljöverket inspekterar vård- och omsorgsboenden

Risker och åtgärder för att minska risker för hot och våld kontrolleras

Arbetsmiljöverket har fått in många anmälningar om hot och våld mot anställda på vård- och omsorgsboenden. Nu inleder myndigheten en nationell inspektionsinsats mot hot och våld på boenden.

I mars inleder Arbetsmiljöverket en omfattande inspektionsinsats mot hot och våld på 600 privata och kommunala vård- och äldreboenden runt om i landet. Inspektionerna kommer pågå under hela 2024.

Ett av skälen till insatsen är att antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om hot och våld ökar. Under de senaste fem åren har just hot och våld varit orsak till en av fyra anmälningar som lett till sjukfrånvaro inom vård- och omsorgsboenden.

Fokus på personal nära brukare

Myndigheten undersöker särskilt risker för personalen som arbetar nära brukare. Inspektörerna kommer att kontrollera det förebyggande arbetet för att minska risken för hot och våld och hur riskfyllda situationer hanteras inom verksamheten.

Hot och våld överrepresenterat inom vård och omsorg

I myndighetens senaste arbetsmiljöundersökning från 2021 uppgav 35 procent av arbetstagarna inom vård och omsorg att de blivit utsatta för våld eller hot om våld det senaste året. Vanligast förekommande att drabbas av var slag, skallning, strypning och rivning. För samtliga branscher i övrigt var motsvarande siffra sex procent.

Finns det anledning att se över det systematiska arbetsmiljöarbetet inom din verksamhet?

Kerstin Wrisemo, expert arbetsmiljö, Fremia

Kerstin Wrisemo är expert i arbetsmiljöfrågor på Fremia. Hon har grävt lite djupare för att se vad som finns bakom sifforna i statistiken som Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats grundar sig på.

– Vi vet att fler av våra medlemmar som har vård- och omsorgsboenden bedriver sin verksamhet med både brukarnas och arbetstagarnas bästa i åtanke. Antalet anmälningar har också varit betydligt färre från verksamheter som bedrivs av ekonomiska föreningar eller stiftelser jämfört med övriga driftsformer. Det har så klart stor betydelse att det finns betydligt färre boenden som bedrivs i den formen, men det är ändå intressanta siffror att notera.

Med det sagt så är Kerstin Wrisemo ändå bekymrad över att antalet anmälningar om hot och våld ökar.

– Arbetsmiljöverket anger vad du som arbetsgivare ska säkerställa och vad ditt arbetsmiljöansvar innebär i arbetet mot hot och våld inom vård- och omsorgsboenden. Finns det anledning att se över det systematiska arbetsmiljöarbetet inom din verksamhet? Ta kontakt med oss på Fremia så hjälper vi dig med det du behöver för att se över hur ni arbetar med frågan.

Relaterat innehåll