Fremia – en aktiv part i Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en viktig arena för att stärka kompetensförsörjningen inom vård och omsorg genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Jasmina Helander och Karin Liljeblad har just valts att företräda Fremia i det nationella arbetet i Vård- och omsorgscollege.

Vid Vård och omsorgscolleges föreningsstämma 18 maj 2022 valdes Jasmina Helander att företräda Fremia i styrelsen och Karin Liljeblad valdes in i det nationella rådet.

– Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för våra medlemmar i vård och omsorg. För att våra medlemmar ska kunna driva verksamhet av hög kvalitet måste yrkesutbildningarna inom vård och omsorg vara attraktiva och möta arbetsmarknadens behov. Därför är vi i Fremia sedan många år engagerade i Vård- och omsorgscollege, säger Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef hos Fremia.

– Vård- och omsorgscollege samlar arbetsmarknadens parter inom vården och omsorgen. Det är en viktig arena för oss, inte minst nu när det införs en skyddad yrkestitel för undersköterska, kompetenskraven höjs och det sker nationella kompetenssatsningar för att stärka äldreomsorgen, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert hos Fremia.

Vård- och omsorgscollege är en förening som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Kommunal, Vårdföretagarna, Sobona och Fremia. Föreningen har som uppdrag att arbeta med kompetensförsörjning inom vård och omsorg, bland annat genom att bidra till att utbildningar och jobb inom vård och omsorg är attraktiva, stimulerande och intressanta. Vård- och omsorgscollege ansvarar också för kvalitetskriterier som ligger till grund för certifiering, samt stödjer och verkar för utveckling av arbetsplatslärandet.

Samarbetet mellan arbetsliv och utbildning skapar förutsättningar för kvalitetsutveckling på lokal, regional och nationell nivå. Våra medlemmar är varmt välkomna att delta i den lokala och/eller regionala samverkan inom Vård- och omsorgscollege.

Vård och omsorgscollege har dessutom utvecklat ett världsunikt koncept, språkombud, för att utveckla kunskap i det svenska språket samt stärka kompetensförsörjningen i branschen. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra arbetsplatsen språkutvecklande och bidrar till bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning för att berika och utveckla på arbetsplatsen. Läs mer här https://www.spraketpajobbet.se/

Hör gärna av dig om du har medskick till Fremia om kompetensförsörjningen i vården och omsorgen. Enklast är att skicka ett mejl till Jasmina Helander eller Karin Liljeblad.

På bilden: Karin Liljeblad, senior branschexpert, Fremia, Zenita Cider, vd , Vård- och omsorgscollege, och Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef, Fremia.

Jasmina Helander

Titel
Förhandlingschef välfärd
Telefonnummer
08-702 54 18
E-postadress

Karin Liljeblad

Titel
Branschexpert välfärd
Telefonnummer
08-702 54 92
E-postadress