Har du koll på nya lagbestämmelserna om skyddat boende?

Nya regler från och med 1 april 2024

Från den 1 april i år träder nya lagregler i kraft som påverkar alla våra medlemmar som driver för skyddat boende.

Från den 1 april i år träder nya lagregler i kraft som påverkar alla våra medlemmar som driver för skyddat boende. Fremia vill uppmärksamma dig på att Socialstyrelsen nu har tagit fram ett meddelandeblad om de nya bestämmelserna, som syftar till att stärka rättigheterna för barn och vuxna i skyddat boende

➜ Ta del av meddelandebladet här.

Som vi tidigare har uppmärksammat är en av de viktiga förändringarna att den som driver skyddat boende måste söka tillstånd hos IVO.