Vårdförbundet har utlyst blockad

Gäller inte verksamheter som är medlemmar i Fremia

Regionanställda inom Vårdförbundets avtalsområde är uttagna i blockad. Konflikten omfattar inte anställda i Fremias medlemsorganisationer.

Vårdförbundet har utlyst övertids- mertids- och nyanställningsblockad från klockan 16 torsdagen den 25 april inom samtliga regioner och vissa kommunägda bolag.

Konflikten omfattar inte dig som är medlem i Fremia och din verksamhet kan bedrivas som vanligt.

Fremias medlemmar omfattas inte av konflikten eftersom kollektivavtalen som tecknats mellan Fremia och Vårdförbundet löper ut först den 31 maj 2025. Fredsplikt råder därför fram till dess och det är inte tillåtet för Vårdförbundet att ta ut Fremias medlemmar i konflikt, det skulle utgöra en otillåten stridsåtgärd. Verksamheterna kan därför bedrivas som vanligt.

Även om du som är medlem i Fremia inte omfattas av konflikten kan din verksamhet påverkas. Om du till exempel blir kontaktad av Vårdförbundet eller det uppstår frågor från anställda ska du höra av dig till oss för vägledning.

Vilka verksamheter berörs?

Konflikten riktas mot samtliga regioner och Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB och Capio S:t Görans sjukhus AB. 

Vilka arbetstagare omfattas?

Samtliga medlemmar i Vårdförbundet som är anställda inom verksamheterna som nämns ovan. Det rör sig om cirka 63 000 personer. Även oorganiserade inom Vårdförbundets avtalsområde omfattas av blockaden.

Vad innebär konflikten?

Konflikten består av övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad. Det betyder att anställda som omfattas av konflikten inte kommer att arbeta övertid eller mertid. Arbetsgivaren kan inte heller nyanställa inom Vårdförbundets yrkesgrupper som omfattas av blockaderna.

Relaterat innehåll