Konflikt mellan Vårdförbundet och SKR och Sobona

Gäller kommun- och regionanställd personal

Vårdförbundet har tagit ut kommun- och regionanställda i strejk under den fortsatta konflikten mellan Vårdförbundet och SKR och Sobona. Strejken berör inte Fremias medlemsorganisationer.

Vårdförbundets strejk riktas mot samtliga 21 regioner, fyra stora vårdbolag i Stockholm och 29 av landets större kommuner. 

Konflikten gäller enbart arbetsgivare anslutna till SKR och Sobonas kollektivavtal. Fremias medlemsorganisationer berörs inte av strejken.

Om det uppstår frågor kring konflikten kan medlemmar höra av sig till oss för rådgivning.

Vad har hänt?

Förhandlingarna i årets avtalsrörelse mellan SKR och Sobona och Vårdföretagarna har strandat. Parterna kommer inte överens och befinner sig i en konfliktsituation. 

Den 25 april inleder Vårdförbundet övertids- och nyanställningsblockad inom samtliga regioner och ambulanssjukvården i Storstockholm. 

Den 20 maj utökas övertidsblockaden till att omfatta även 29 kommuner.

Den 21 maj varslar Vårdförbundet om strejk i regionerna Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten. Strejken inleds den 4 juni. Samtidigt fortsätter övertidsblockaden men nyanställningsblockaden hävs i regionerna samt vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Den 28 maj utökades varslet om strejk för ytterligare 170 arbetsplatser inom region Värmland och region Västmanland. Om parterna fortfarande inte kommit överens inleds den utökade strejken den 11 juni.

Den 4 juni tas 2000 anställda ut i strejk vid universitetssjukhusen i region Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten samt på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. 

Den 11 juni tas fler ur Vårdförbundets yrkesgrupper ut i strejk på fler arbetsplatser i de regioner och på de sjukhus där det redan är strejk. Den utökade strejken omfattar nu även region Värmland.

Relaterat innehåll