Strejkvarsel inom vård och omsorg gäller ej Fremia-medlemmar

Förhandlingarna mellan arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal rörande ett nytt kollektivavtal för anställda inom privat vård och omsorg samt äldreomsorg har strandat och Kommunal har den 5 januari varslat om strejk.

Om parterna inte kommer överens innebär strejkvarslet att det blir ny­anställnings-, mer- och övertidsblockad på berörda privata vård- och omsorgsföretag som är medlemmar i Almega Vårdföretagarnas privata vård- och omsorgs­företag med start den 15 januari.

Vad gäller för oss?

I november 2020 träffade Fremia (tidigare KFO) och Kommunal  överenskommelse om ett nytt kollektivavtal inom Hälsa vård och övrig omsorg (HVO) att gälla från och med 1 november 2020 till och med 30 september 2023. Då Fremias medlemmar omfattas av detta avtal berörs ni inte direkt av strejkvarslet som Kommunal har lagt; detta riktar sig enbart mot företag som är medlemmar i Almega Vårdföretagarna.

Vad kan hända?

Många kommuner hör nu av sig till er för att höra om ni berörs av strejkvarslet. Ni kan då svara att ni via medlemskap i Fremia omfattas av ett annat kollektivavtal än det som nu är föremål för strejkvarsel.

Det är en gyllene regel i arbetsrätten att om någon part inleder konflikt (till exempel strejk, lockout och blockad) ska såväl de direkt inblandade parterna som andra respektera konfliktåtgärderna och låta de verka.

Skulle en kommun/region eller ett Almega-företag vilja nyttja en Fremia-medlem för att utföra sådant arbete som omfattas av konflikten, ska ni avstå från ett sådant erbjudande. Vid annat fall kan Kommunal uppfatta att ni medverkar till att dämpa deras vidtagna konfliktåtgärder.

Skulle det vara en kommun/region som ger er ett sådant erbjudande kan dessutom Almega Vårdföretagarna uppfatta det som om ni försöker konkurrera ut deras medlemsföretag och stjäla marknadsandelar under konflikten. Om ni är bundna av ett avtal gentemot en kommun/region som medger att extratimmar avropas kan det uppstå svåra gränsdragningar: kontakta då omedelbart Fremia för vidare diskussion.