Kompetensutveckling viktigast när Fremia träffade äldreministern

Regeringen bör ge besked om en långsiktig statlig satsning på kompetensutveckling för äldreomsorgen, för att möta behoven kopplad till skyddad yrkestitel. Det var Fremias och Famnas viktigaste budskap när vi träffade äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Gruppbild
Karin Liljeblad, senior branschexpert Fremia, äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), och Emma Henriksson, styrelseledamot Famna.

Den 7 juni 2023 träffade Fremia och Famna statsrådet Anna Tenje för att prata om de utmaningar som idéburna, kooperativa och andra fristående vård- och omsorgsgivare möter i äldreomsorgen. Fokus under mötet låg särskilt på behovet av fortsatta, långsiktiga statliga satsningar på kompetensutveckling i äldreomsorgen, inte minst mot bakgrund av den skyddade yrkestiteln undersköterska som införs i sommar.

– En viktig förbättring som vi vill se, jämfört med det nuvarande Äldreomsorgslyftet, är att också ge vård- och omsorgsgivarna möjlighet att köpa in uppdragsutbildning för sina medarbetare med hjälp av de statliga medlen, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert på Fremia.

Satsa på svenskkunskaper

Många medarbetare i äldreomsorgen behöver stärka sina kunskaper i det svenska språket. Men vi har uppmärksammat att det, åtminstone i stockholmsregionen, saknas fristående kurser i yrkessvenska inom vård och omsorg. Det är en allvarlig lucka i vuxenutbildningssystemet, som vi lyfte med statsrådet.

Vi pratade om hur idéburna vård- och omsorgsgivares bidrar i äldreomsorgen och att det måste bli möjligt att särskilja idéburen sektor i offentlig statistik och kvalitetsdata. Slutligen lyfte vi vår oro för vad som händer när den offentliga finansieringen inte hänger med kostnads- och löneutvecklingen.

– Det slår rakt mot idéburen verksamhet och påverkar både medarbetare och de medmänniskor som verksamheten är till för. Fremia och Famna vill se en hållbar offentlig finansiering av välfärden och likvärdiga villkor med kommunernas egenregi, säger Karin Liljeblad.