Riksdagspolitikerna om civilsamhälle, idéburen sektor och kooperation

- Motioner från den allmänna motionstiden 2022

Under höstens allmänna motionstid inkom totalt 2 323 motioner. Bland dem finns en rad motioner som, på olika sätt, berör våra medlemmars förutsättningar att verka. Vi har gjort en sammanställning av riksdagsmotioner från den allmänna motionstiden 2022 som berör våra sektorer.

Sverige fick under hösten 2022 en ny riksdag och en ny regering. I Fremias påverkansarbete är det i allra högsta grad intressant att bevaka vilka frågor riksdagsledamöterna i den nyvalda riksdagen har valt att lyfta under den allmänna motionstiden i riksdagen om våra medlemmars förutsättningar.

Fremia har, i samarbete med Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Giva Sverige, Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd, Svensk Kooperation och Studieförbunden, gjort en sammanställning av riksdagsmotioner från den allmänna motionstiden 2022 som berör våra sektorer.

I undersökning tillämpades sökord i riksdagens databas för att avgränsa sökområdet till motioner som berör sammanställningens sju rubriker; civilsamhälle, idéburen välfärd, kooperativ verksamhet, personlig assistans, folkbildning och studieförbund, bistånd, och slutligen insamling och finansiering. Motionsskörden är stor och vi har, i sammanställningen, haft som ambition att redovisa de motioner som specifikt berör förutsättningarna för våra medlemmar.