Äldreministern om valfrihet, mångfald och idéburen äldreomsorg

Medskick till alla kommun- och regionpolitiker.

Fremias medlemmar bidrar till verklig valfrihet och mångfald i äldreomsorgen. När Fremia medverkade vid Moderaternas Sverigedagar 2023 tog vi chansen att fråga äldreminister Anna Tenje om hennes tankar kring idéburna vård- och omsorgsgivare. Se hennes medskick till kommun- och regionpolitiker.

De idéburna vård- och omsorgsgivarna i äldreomsorgen står starka i sina värdegrunder, som främjar ett gott bemötande av de människor som verksamheten är till för. Många idéburna verksamheter engagerar också volontärer vid sidan om det professionella. Det skiljer dem från såväl offentliga som privata, kommersiella aktörer. När människor ger av sin tid, skapas mervärden i form av engagemang och tillit. Om det uppstår ett överskott återinvesteras det i verksamheten.

Det finns också tunga kvalitetsargument för mer idéburen äldreomsorg. I en jämförande forskningsstudie från Göteborgs universitet har idéburna äldreboenden sammantaget bäst kvalitetsresultat. Bättre än kommunernas egna äldreboenden och bättre än alla andra former av privat drivna äldreboenden.

I många kommuner är det långt ifrån självklart att den äldre och dennes anhöriga får möjlighet att själva välja vem som ska ge stöd, hjälp och vård. Enligt SKR:s senaste kartläggning har drygt hälften av landets kommuner (156 av 290 kommuner) valfrihetssystem i hemtjänsten och endast 25 kommuner har valfrihet för äldreboenden.

De idéburna vård- och omsorgsgivarna bidrar med sina starka värdegrunder till verklig valfrihet och mångfald i äldreomsorgen. Fremias förhoppning är att den nya lagstiftningen om idéburen välfärd, som trädde i kraft vid årsskiftet, ska bidra till att fler äldre får möjlighet att välja idéburen vård och omsorg.

Vi kan se att det finns ett starkt förtroende för idéburen vård och omsorg bland landets ansvariga politiker. I Famnas senaste politikerundersökning uttrycker ledande kommun- och regionpolitiker att de vill femdubbla den idéburna verksamheten. Med den nya lagstiftningen kan kommunpolitiker runt om i landet skapa möjligheter för idéburen vård och omsorg att växa.

På Moderaternas Sverigemöte i Karlstad 24–25 mars 2023 frågade vi äldreminister Anna Tenje vad idéburna vård- och omsorgsgivare i äldreomsorgen bidrar med. Här är hennes svar och ett medskick till alla kommun- och regionpolitiker.