Skrivelse till kommuner och regioner om att värdesäkra ersättningar

Fremia och Famna har skrivit till landets kommuner och regioner för att uppmana att ersättningar och bidrag till idéburna aktörer och civilsamhället räknas upp.

Sammanfattning

Det historiskt höga märket i avtalsrörelsen, tillsammans med andra kostnadsökningar, slår rakt mot verksamheter som drivs av idéburna aktörer och civilsamhället. Det påverkar både medarbetare och de medmänniskor som verksamheterna är till för.

I en skrivelse till landets samtliga kommuner och regioner uppmanar nu Fremia och Famna att ersättningar och bidrag räknas upp i budgetbesluten inför 2024.