”Kammarkollegiets förslag till avgift är alldeles för hög”

– Få idéburna kommer ha råd att registrera sig

Få idéburna organisationer kommer att vilja registrera sig hos Kammarkollegiet om avgiften blir så hög som myndigheten nu föreslår. Det förfelar hela syftet med registret. Nu behövs en politisk lösning. Fremia föreslår därför att regeringen snabbt återtar frågan.

Intressepolitik direkt i inkorgen? Prenumerera på Fremias nyhetsbrev.

1 januari 2023 införs viktiga lagändringar som gör det möjligt för statliga myndigheter, regioner och kommuner att reservera upphandlingar och LOV-system för idéburna organisationer.

Ger ökad mångfald i välfärden

Syftet med lagändringarna är att främja idéburen verksamhet. För att räknas som idéburen ska verksamheten ha ett allmännyttigt syfte och allt eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten. Genom lagändringarna kan kommuner och regioner bidra till att öka mångfalden i välfärden, och verksamheter på idéburen grund kan växa.

Till sin hjälp ska upphandlande myndigheter ha det nationella register som Kammarkollegiet har fått i uppdrag av regeringen att bygga upp och utöva tillsyn över. Idéburna organisationer ska där kunna registrera sig mot en avgift. Då behöver inte varje myndighet själv bedöma vilka organisationer som lever upp till kriterierna i lagen.

Fremia anser att den avgiftsnivå om 12 000 kronor som Kammarkollegiet föreslår för registrering av en idéburen organisation är alldeles för hög. Det är 14 gånger mer än den avgift som Samuel Engblom skisserade i sin statliga utredning (SOU 2019:56), som ligger till grund för regeringens proposition och riksdagsbeslutet.

Eftersom idéburna organisationer också måste ta höjd för att betala 12 000 kronor per år i fem år om de avregistrerar sig handlar det sammantaget om minst 60 000 kronor per organisation. Med en så hög avgift kommer få idéburna organisationer att registrera sig. Då förfelas regeringens och riksdagens syfte med registret, som är att främja tillväxt av idéburen verksamhet i välfärden.

Politisk lösning behövs

– Vi föreslår att regeringen snabbt tar tillbaka frågan från Kammarkollegiet och bestämmer avgiftens storlek. En så här hög avgift riskerar att stjälpa riksdagens och regeringens ambitioner med de nya lagändringarna. säger Karin Liljeblad, senior branschexpert för idéburen välfärd hos Fremia.

Fremia har framfört synpunkter till Kammarkollegiet i ett remissvar och till Regeringskansliet.

– Vi vet att flera andra organisationer i civilsamhället och idéburen sektor delar vår uppfattning. Vi hoppas på en snar lösning så att ambitionerna med det nationella registret för idéburna organisationer kan förverkligas, säger Karin Liljeblad.

Relaterat innehåll