Regeringen underlättar för idéburna aktörer i upphandlingar

Civilminister Erik Slottner gav inför 2024 flera viktiga uppdrag till Upphandlingsmyndigheten, som syftar till att underlätta för idéburna organisationer att delta i offentliga upphandlingar. ”Det är mer än välkommet”, kommenterar Fremias Karin Liljeblad.

I regleringsbrevet för 2024 fick Upphandlingsmyndigheten flera nya uppdrag med syfte att underlätta för idéburna aktörer att delta i offentliga upphandlingar.

– Vi är glada att civilminister Erik Slottner ser den idéburna sektorns särart och tar nya steg för att bättre ta till vara dess potential. Vi håller med ministern om att möjligheterna till idéburen välfärd i regelverket används alldeles för lite. Idéburna organisationer kan och vill göra mer för fler, om kommuner, regioner och statliga myndigheter ger dem möjlighet till det, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert hos Fremia.

Från och med 1 april 2024 kom ny lagstiftning om tillståndsplikt för skyddade boenden, och att de skyddade boendena i första hand ska upphandlas. Det innebär stora förändringar för kvinnojourer och andra idéburna organisationer som ger stöd till våldsutsatta. Många av organisationerna har aldrig deltagit i upphandlingar tidigare.

– Vi i Fremia får många frågor från medlemmar som driver kvinnojourer om den kommande tillståndsplikten och om upphandling generellt. Vi hoppas att kommunerna kommer att reservera upphandlingar för idéburna organisationer som driver skyddat boende. Det är därför mer än välkommet att Upphandlingsmyndigheten nu får i uppdrag att ta fram en vägledning och genomföra utbildnings- och rådgivningsinsatser till både kommuner och idéburna organisationer när det gäller skyddat boende, säger Karin Liljeblad.

– En signal vi ofta får från Fremias medlemmar är att kvaliteten på den verksamhet eller tjänst som upphandlas borde få större genomslag i upphandlingar. Det är därför positivt att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att undersöka hur utvärderingsmodeller där både kvalitet och pris bedöms, kan användas mer för att öka konkurrensen.

Ta del av pressmeddelandet från civilminister Erik Slottner om uppdragen i regleringsbrevet till Upphandlingsmyndigheten och läs gärna den här artikeln i Dagens Samhälle.