Tillståndsplikt för skyddat boende – nya digitala informationsträffar hos IVO

Nu har nya lagregler trätt i kraft om att den som driver skyddat boende för våldsutsatta måste söka tillstånd hos IVO. Våra medlemmar och andra som driver sådan verksamhet sedan tidigare måste ansöka om tillstånd senast 1 augusti.

Den 1 april trädde de nya lagreglerna om tillståndsplikt i kraft. Ansökningsblanketter, liksom frågor och svar samt annan information finns nu på IVO:s webbplats.

Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att IVO ordnar två digitala informationsmöten om ansökningsblanketterna:

  • fredag 12 april kl 10–11
  • tisdag 16 april kl 18–19

Vid informationsträffarna görs en genomgång av hur blanketten fylls i, med fokus på frågorna som handlar om verksamhetens innehåll. Däremot tas inte IVO:s ägar- och ledningsprövning upp, eftersom de tidigare har arrangerar informationsträffar om detta.

Läs mer om tillståndsplikten och hur du anmäler dig till informationsmötena på IVO:s webbplats.