Det kommande registret för idéburna aktörer i välfärden – hur kan du förbereda dig?

Om ett par månader införs det frivilliga nationella registret för idéburna organisationer i välfärden. Syftet är att underlätta för staten, regioner och kommuner som vill rikta upphandlingar till idéburen sektor. Registret blir också viktigt för att synliggöra den idéburna sektorn i välfärden. Famna och Fremia har tagit fram information om hur våra idéburna medlemmar kan förbereda sig.

I onsdags arrangerade Famna, i samarbete med Fremia, ett välbesökt webbinarium i en fråga som är högaktuell för våra medlemmar i idéburen sektor. Under webbinariet berättade Amir Daneshpip, Reuterman Advokatbyrå, om det kommande registret för idéburna aktörer som införs vid årsskiftet och hur man som organisation kan förbereda sig för det.

Nya möjligheter att rikta upphandlingar

Bakgrunden är riksdagsbeslutet om idéburen välfärd från i somras. 1 januari 2023 införs lagändringar som gör det möjligt för staten, kommuner och regioner att reservera upphandlingar och valfrihetssystem för idéburna organisationer i den offentligt finansierade välfärden. Samtidigt införs en registreringslag som innebär att det kommer att inrättas ett nationellt register hos Kammarkollegiet där idéburna organisation kan registrera sig.

Registreringen ska underlätta för offentliga aktörer och allmänheten att identifiera vilka organisationer som är idéburna. Registret kan också användas som en kvalitetsstämpel av de idéburna organisationerna. När en organisation lämnar anbud i reserverade upphandlingar eller valfrihetssystem, kommer en registrering att vara ett bra sätt att visa att organisationen är idéburen.

Vad är en idéburen organisation enligt den nya lagen och vilka krav gäller?

Den nya registreringslagen innehåller bestämmelser som reglerar vad en idéburen organisation är, vad som är att betrakta som värdeöverföringar och vilka krav som i övrigt ställs för att få registrera sig. Amir Daneship har, för Famnas räkning, tagit fram en promemoria som går igenom alla de viktiga juridiska aspekterna. Vi rekommenderar våra medlemmar som betraktar sig som idéburna att läsa promemorian, som går att ladda ner här på Famnas webbplats.

Kan ett kooperativ i välfärden registrera sig som idéburen organisation?

Vi får ibland frågor från våra medlemmar om vilka organisationer som i lagens mening är idéburna. Kan till exempel ett kooperativ som drivs som ekonomisk förening registrera sig som idéburen organisation?

Amir Daneshpip förklarade att om föreningens syfte uteslutande är att gynna medlemmarna så kan den inte anses ha ett ”allmännyttigt syfte”, vilket är ett av kriterierna för att betraktas som idéburen. Han underströk att ekonomiska föreningar kan ha andra syften är rent ekonomiska, exempelvis sociala syften, och ändå uppfylla kriterierna för vad som gäller för ekonomiska föreningar. Så även ekonomiska föreningar kan uppfylla kriterierna för registrering, beroende på hur föreningens syfte ser ut och om värdeöverföringar görs.

Som Amir Daneshpip påpekade tar definitionen av idéburen organisation alltså inte sikte på någon särskild associationsform. Även aktiebolag kan uppfylla kriterierna i den nya registreringslagen.

Varför registrera sig?

Från Fremias sida uppmanar vi alla våra idéburna medlemmar i välfärden att registrera sig i det frivilliga registret. Det underlättar för kommuner och regioner som vill utveckla sina samarbeten med idéburna organisationer. Genom registret synliggör vi också den idéburna sektorn i Sverige. I dag buntas idéburna aktörer ofta samman med privata företag i olika sammanhang som rör kvalitetsjämförelser och statistik. Med registret som grund kommer den idéburna sektorn lättare att kunna särskiljas i statistiken och i olika jämförelser mellan offentliga, privata och idéburna aktörer.

Registret för idéburna organisationer i välfärden och tillsynen av det kommer att vara avgiftsfinansierad. Som Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton påpekade på webbinariet: ju fler idéburna organisationer som registrerar sig, desto lägre blir kostnaden för varje enskild organisation. Vilken avgiften kommer att bli är inte klart än.

Hur kan våra idéburna medlemmar förbereda sig?

Lagen om det nya registret träder i kraft 1 januari 2023. Kammarkollegiet håller som bäst på att förbereda registret och hur det ska gå till att registrera sig. Famna och Fremia har bistått myndigheten med tips på idéburna organisationer som de kan ha dialog med i utvecklingsarbetet, för att registret ska bli så bra som möjligt.

Vi uppmanar idéburna medlemmar att förbereda er genom att säkerställa att ni uppfyller registreringslagens krav. Kanske behöver ni justera era stadgar på någon punkt? Längst bak i den juridiska promemorian, som vi hänvisar till ovan, finns tre viktiga frågor för varje berörd organisation att överväga.

Behöver ni mer hjälp? Exklusivt erbjudande för våra medlemmar

Reuterman Advokatbyrå erbjuder Famnas och Fremias idéburna medlemmar ytterligare juridiskt stöd med att se över stadgar eller bolagsordning inför registrering till ett fast pris om 3 000 kronor per organisation.

Kontakta Amir Daneshpip på Reuterman Advokatbyrå för mer information: amir.daneshpip@reuterman.se, 070-371 84 58