Första reserverade upphandlingen av ett äldreboende nu i gång

Nu är Stockholms stads reserverade upphandling av äldreboendet Hornskroken i gång. Fremia hoppas att den kan bidra till att fler kommuner och regioner tar chansen att använda den nya upphandlingsregeln för att främja idéburen välfärd.

Stockholms stad annonserar nu den reserverade upphandlingen av Hornskrokens äldreboende, som vi tidigare har berättat om, hos Kommers och andra databaser som annonserar upphandlingar. Hornskrokens vård- och omsorgsboende, som har 53 demensplatser, ligger på Södermalm och drivs i dag av Stockholms sjukhem. Upphandlingen omfattar även Pensionat Hornskroken som driver avlastande verksamhet för anhöriga, i form av 4 korttidsplatser och plats för 6 personer i dagverksamhet.

Avtalstiden sträcker sig, enligt anbudsunderlaget, från 1 februari 2024 till 31 januari 2027. Som längst kan kontraktet förlängas till den sista januari 2035. Upphandlingen är en kvalitetsupphandling, där ersättningen fastställts av fullmäktige. Sista anbudsdag är 22 augusti 2023.

– Stockholms stad bryter ny mark genom att reservera upphandlingen av Hornskrokens äldreboende för idéburna vård- och omsorgsgivare. Vi vill uppmärksamma våra idéburna medlemmar på upphandlingen och hoppas att den blir ett gott exempel som kan inspirera fler kommuner och regioner att främja utvecklingen av mer idéburen vård och omsorg, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert hos Fremia.

Ta del av annonsen för den reserverade upphandlingen av Hornskrokens äldreboende.