Första reserverade upphandlingen för idéburna aktörer på gång

Södermalms stadsdelsnämnd föreslår att Stockholms stad ska reservera upphandlingen av äldreboendet Hornskroken för enbart idéburna aktörer. Stockholms stad kan därmed bli först med att nyttja de nya bestämmelserna i LOU, som ger nya möjligheter till idéburen välfärd. ”Vi hoppas att fler kommuner och regioner följer efter”, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert hos Fremia.

Avtalet för Hornskrokens vård- och omsorgsboende, som drivs av Stockholms sjukhem, löper ut sista januari 2024. Södermalms stadsdelsnämnd föreslår nu att upphandlingen ska ske enligt de nya bestämmelserna som gör det möjligt för kommunen att reservera upphandlingen för idéburna aktörer.

Stockholm först ut

Ärendet har behandlats av stadens äldrenämnd, som gör alla entreprenadupphandlingar av vård- och omsorgsboenden, och ska snabbt vidare för beslut till kommunstyrelsen och fullmäktige. Stadsdelsnämndens ordförande Anders Göransson (S) säger till Dagens ETC (26/4-2023, låst artikel) att ”vi tycker att det är fantastiskt roligt att bryta ny mark och driva den här utvecklingen”.

Nu hoppas vi att fler kommuner och regioner följer efter.

Karin Liljeblad

– Från Fremias sida delar vi entusiasmen över att de nya bestämmelserna nu börjar användas. Det är också glädjande att det är en politiskt enig stadsdelsnämnd som tar det här initiativet. Det är i för sig inte förvånande, då vi vet från tidigare undersökningar att det från höger till vänster i politiken finns ett starkt stöd för mer idéburen verksamhet i välfärden, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert hos Fremia.

– Vi har kontakt med många kommun- och regionpolitiker som är nyfikna på de nya bestämmelserna i upphandlingsregelverket och vill främja idéburen verksamhet. Någon kommun måste vara först med att använda lagreglerna och det verkar bli Stockholms stad. Nu hoppas vi att fler kommuner och regioner följer efter, konstaterar Karin Liljeblad.