Idéburna äldreboenden håller högst kvalitet

Forskningsstudie publicerad i internationell tidskrift

Svenska äldreboenden som drivs av icke-vinstdrivande organisationer håller högst kvalitet. Det slås fast i en forskningsstudie från Göteborgs universitet, som nu får internationell spridning.

Statsvetarna Rasmus Broms, Carl Dahlström och Marina Nistotskaya har undersökt hur driftsformen påverkar kvaliteten vid landets äldreboenden. De konstaterar att icke-vinstdrivande, det vill säga idéburna, äldreboenden har högst kvalitet. Bättre än både kommunala äldreboenden och äldreboenden som drivs av vinstdrivande, kommersiella företag.

– Det är glädjande att de svenska forskningsresultaten som visar på den höga kvaliteten hos idéburna äldreboenden får internationell spridning. Men allra viktigast är förstås att kommunerna nu beaktar resultaten och drar nytta av möjligheterna att rikta upphandlingar till idéburna aktörer i välfärden, säger Karin Liljeblad, branschexpert hos Fremia.

Idéburna bäst på äldreomsorg i Sverige

Göteborgs universitet skriver i ett pressmeddelande att aktörer som driver äldreboenden på kommunernas uppdrag är olika bra på att leverera hög vårdkvalitet till äldre. Rasmus Broms påpekar att det är värt att tänka på när man som kommun upphandlar driften av äldreboenden.

Universitetet sammanfattar att icke-vinstdrivande organisationer över lag är bäst på äldreomsorg i Sverige. För att citera forskaren Rasmus Broms:

”Här ser vi högst personaltäthet, många sjuksköterskor, den till utbildning sett mest kompetenta omsorgspersonalen, och flest nöjda brukare.”

Fremia har tidigare uppmärksammat forskarnas resultat, som nu har publicerats i den Oxford-baserade vetenskapliga tidskriften Journal of Public Administration Research and Theory. Eftersom studien kan vara lite svårgenomtränglig för den oinvigde har Fremia, sedan tidigare, sammanställt en presentation, med de jämförande resultaten per indikator.