EU-dom bekräftar möjlighet att rikta upphandlingar till idéburen sektor

SKR ger tydliga besked

EU-domstolen har bekräftat att kommuner och regioner kan rikta upphandlingar till idéburen sektor. Fremia uppmanar landets kommun- och regionpolitiker att i höst bjuda in våra idéburna medlemmar till dialog om möjligheterna. Hur kan våra medlemmar bäst bidra till utvecklingen av välfärden?

Före sommaren fattade riksdagen beslut om lagregler som innebär att myndigheter, kommuner och regioner från 1 januari 2023 kommer att kunna reservera upphandlingar av välfärdstjänster för idéburna organisationer. Det är en förändring som vi och våra idéburna medlemmar har kämpat länge för.

Regioner och kommuner kommer att vara avgörande för vilket genomslag de nya särbestämmelserna i LOU för idéburna organisationer kommer att få i praktiken. Det är därför bra att Sveriges kommuner och regioner, SKR, ger så tydliga besked om sin tolkning av en ny dom i EU-domstolen om reserverade upphandlingar till idéburna organisationer. Domen, som heter C-436/20 Asade, kom i mitten av juli.

SKR skriver att regeringens proposition om idéburen välfärd innehåller en ny bestämmelse i LOU som gör det möjligt att kunna reservera kontrakt, liknande det spanska fall som behandlas i EU-domstolens dom. SKR konstaterar att ”de bedömningar som ligger till grund för ändringen i LOU och LOV har ifrågasatts på sina håll, men detta avgörande ger alltså stöd för resonemangen i propositionen.”

SKR: reserverade upphandlingar till idéburna är ok

SKR sammanfattar sina slutsatser av domen med att EU-domstolen besvarar frågan om det finns möjligheter att reservera upphandlingar till icke vinstdrivande organisationer med ett ”ja”.

Med de kommande förändringarna i LOU och LOV – och domen från EU-domstolen – i ryggen har landets kommun- och regionpolitiker nu alla möjligheter att få fart på utvecklingen. Vår uppmaning till er är att, så snart valet är över, sätta i gång planeringen tillsammans med era förvaltningar. Hur kan er kommun eller region ge utrymme för idéburna verksamheter, med alla de mervärden som de kan erbjuda? Bjud gärna in våra idéburna medlemmar till dialog och hör vad de har för idéer. Tillsammans kan vi bredda mångfalden av alternativ i välfärden.