IOP i Göteborg ger bättre mottagande av flyktingar från Ukraina

Göteborgs stad har ingått idéburet offentligt partnerskap (IOP) med fem idéburna organisationer i mottagandet av flyktingar från Ukraina. Fremia hoppas att fler kommuner ser värdet av samverkan med civilsamhället och den idéburna sektorn och nu följer Göteborgs exempel.

Fremia har tillsammans med Famna under våren vänt oss till kommunledningarna i landets alla kommuner och uppmanat dem att samverka med den idéburna sektorn och civilsamhället i mottagandet av flyktingar från Ukraina. Vi har pekat på att idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en bra modell för det.

I torsdags (30 juni, 2022) kunde fem idéburna organisationer berätta att de har ingått ett partnerskap med Göteborgs stad om boende och mottagandet av flyktingar. Det möjliggör 500 boendeplatser för människor som flytt krigets Ukraina. Men, som organisationerna poängterar, det behövs fler insatser utöver boende. Deras mervärden som idéburna organisationer bidrar till en helhetslösning som underlättar integrationen i det svenska samhället, med mötesplatser, hjälp till arbete, skola, myndighetskontakter och vård.

- Det är glädjande att Göteborgs stad ser värdet av partnerskap med civilsamhället och den idéburna sektorn för att ge flyktingar från Ukraina ett gott mottagande, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert hos Fremia. Vi hoppas nu att fler kommuner följer deras exempel.

De fem organisationerna som ingår partnerskapet med kommunen – Bräcke diakoni, Göteborgs stadsmission, Reningsborg, Räddningsmissionen och Skyddsvärnet i Göteborg – känner varandra sedan tidigare, kompletterar varandra och har lång erfarenhet av att driva sådana här boenden.

Emil Mattsson, direktor hos Räddningsmissionen, berättar att för deras del innebär partnerskapet att de blir mellanhyresvärd, där de ger stöd till såväl privatpersoner som hyr ut sina boendeutrymmen som till de flyktingar som flyttar in. Verksamheten kallas Hjärterum. Räddningsmissionen förmedlar också offentliga medel (statliga medel via kommunen) till de privatpersoner som upplåter sina boenden så att de får en skälig hyra för sin insats. Emil Mattson poängterar att tack vare partnerskapet med den idéburna organisationen kan kommunen få fram flexibla boendelösningar hos privatpersoner och på så vis frigöra medmänskligt engagemang och samtidigt göra insatserna hållbara och uthålliga.