IOP-initiativ för ukrainska flyktingar

Tillsammans med Famna tar nu Fremia ett initiativ för att få fler kommuner att samarbeta med civilsamhället och idéburna aktörer i mottagandet av ukrainska flyktingar. Vi hoppas att de får upp ögonen för möjligheterna med idéburna offentliga partnerskap, IOP.

Den ryska invasionen i Ukraina lämnar ingen oberörd. Människor lider och dör. Ett stort antal människor är på flykt i Europa. Här i Sverige har enskilda och föreningar mobiliserat för att ge stöd och hjälp till dem som kommer hit. Det visar på civilsamhällets styrka.

Fortfarande förhandlar regeringen, Migrationsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om ansvarsfördelningen för mottagandet och hur resurserna ska fördelas. Vi önskar förstås att besluten så snart som möjligt ska finnas på plats. Från 1 juli 2022 ska kommunerna, enligt regeringens förslag, bistå med mer långsiktiga boenden till personer under tiden de har tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Enligt förslaget får kommunerna skyldighet att ordna boende efter anvisning från Migrationsverket.

Fremia och Famna ska inom kort träffa SKR för att berätta mer om möjligheterna och vår övertygelse att kommunerna bäst tar sitt ansvar genom samarbete med civilsamhället och den idéburna sektorn. Vi har också tagit direktkontakt med landets alla kommuner och erbjudit dem exempel på hur IOP kan utformas. Vi vet ju att det inte endast handlar om tak över huvudet, utan att människor på flykt behöver en rad andra stöd och insatser. Många av dessa insatser kan det lokala föreningslivet bistå med. Även de idéburna välfärdsaktörerna kan komma in med möjlighet till professionellt stöd och ett långsiktigt hållbart sammanhang.

I våra kontakter med kommuner och SKR lyfter vi fram att IOP är en lämplig modell för samverkan mellan kommunen och civilsamhället/idéburen sektor. Inspiration finns att få i de många IOP som finns runt om i landet, för att tillsammans lösa olika samhällsutmaningar. Famna och Fremia har tagit fram en exempelsamling med IOP i några kommuner som inspiration.

Det är vår förhoppning att många kommuner på detta sätt kan hitta former för samverkan med civilsamhället och den idéburna sektorn för att ge flyktingar från Ukraina ett gott mottagande.

Ta del av skrivelsen från Famna och Fremia till kommunledningar här.