Reserverad upphandling i Stockholm avbruten

”Mer dialog behövs med idéburna aktörer”

Den första reserverade upphandlingen av ett äldreboende har avbrutits. Det meddelar Stockholms stad.

Stockholms stad drog i går tillbaka den reserverade upphandlingen av Hornskrokens äldreboende på Södermalm.

Stockholms stad verkade med upphandlingen bli först i landet med att använda de nya upphandlingsreglerna för idéburen välfärd. Intresset var stort i den idéburna sektorn. Men det visade sig, när villkoren i upphandlingen väl blev offentliga, att ingen av våra idéburna medlemmar som bedriver äldreomsorg bedömer att det går att bedriva verksamheten på boendet med de premisser som gäller i anbudsunderlaget. 

– Vi beklagar att den reserverade upphandlingen av Hornskrokens äldreboende inte kunde fullföljas. Vi hade hoppats att den hade kunnat bli ett gott exempel. Nu blev det inte så. Det är en besvikelse, både för den idéburna sektorn och för många av stadens politiker som gärna vill se mer idéburen verksamhet i Stockholm, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert på Fremia.

Hon menar att det finns viktiga lärdomar att dra. En sådan är att det inför kommande upphandlingar behövs mycket mer dialog med de idéburna aktörerna om villkor kopplat till de faktiska förutsättningarna. En annan lärdom är att större hänsyn måste tas i upphandlingar till hur den enskilda fastigheten där verksamheten ska bedrivas är utformad. Det har avgörande påverkan på hur vård- och omsorgsgivaren, oavsett regi, kan bemanna sin verksamhet.

Fremia och Famna står gärna till förfogande för att säkerställa att de nya möjligheterna i LOU och LOV framöver kan nyttjas på ett sätt som stärker kvaliteten i välfärden.

Relaterat innehåll