Träffar för verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen

Boka in vårens träffar för erfarenhetsutbyte

Under första halvan av 2024 arrangerar Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorgen vid Socialstyrelsen digitala träffar om kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg. Alla som arbetar med de här frågorna inom äldreomsorgen är välkomna att delta.

Sammanlagt hålls åtta digitala träffar och varje möte utgår från ett eget tema. Du väljer själv vilka som är mest aktuellt för dig. Den första träffen hålls redan inom en månad, den 13 februari, och handlar om evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen.

➜ Läs mer om var och ett av mötena och hur du ansluter dig.

– Om din organisation, liksom många av Fremias medlemmar i äldreomsorgen, är en mindre organisation kan det vara extra värdefullt att medverka i sådana här sammanhang. Du får kontakt med andra som arbetar med liknande frågor och kan inhämta inspiration och nya idéer till den egna verksamheten. Det här är också utmärkta tillfällen att få större insyn i vad som pågår inom äldreomsorgen, säger Karin Liljeblad, branschexpert Fremia.