Erfarenhetsutbyte för verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorgen vid Socialstyrelsen arrangerar under hösten digitala möten för erfarenhetsutbyte för verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen.

Det första mötet handlade om implementering av nya arbetssätt och har redan hållits. Nästa möte, som handlar om utvärdering av nya arbetssätt och projekt, hålls 24 oktober och 7 november är temat införandet av välfärdsteknik. Läs mer mötena.

– Eftersom många av Fremias medlemmar i äldreomsorgen är mindre verksamheter kan det vara särskilt värdefullt att kunna delta i sådana här sammanhang och få inspiration och exempel på hur andra löser samma utmaningar, säger Karin Liljeblad, branschexpert Fremia.

Vi vill också tipsa om att Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorgen har startat en kanal på Linkedin för alla som arbetar med utveckling av äldreomsorg. Det kan vara ett sätt att hålla sig uppdaterad om det senaste.