Idéburna vård- och omsorgsgivare viktiga partners i välfärden

Idéburen sektor utgör en liten del av den totala välfärden i Sverige. Samtidigt finns idéburna aktörer som bidrar i stor omfattning till det offentliga. Även mindre idéburna aktörer är viktiga samarbetspartners till kommuner och regioner och gör ovärderliga insatser varje dag. Ett medskick till årets valrörelse är att förutsättningarna nu är på plats för idéburen sektor att växa.

Dagens Samhälle presenterade nyligen en topplista över de hundra företag som levererar mest till den offentliga sektorn (låst artikel). På plats 60 återfinns idéburna Ersta diakoni, som är verksamma inom vård och social omsorg. Inom sjukvården platsar idéburna Stockholms sjukhem bland de tio största och idéburna Bräcke diakoni finns på tio-i-topplistan när det gäller vård- och omsorgsboenden. Listorna hittar du här (låst artikel).

Kanske förvånar det någon, eftersom idéburen sektor är en liten del av den totala välfärdskakan i Sverige. Men Dagens Samhälles sammanställning är ett kvitto på att idéburna vård- och omsorgsgivare har förmåga att ta på sig även stora samhällsuppdrag.

Idéburna vill bidra mer

Både mindre och större idéburna vård- och omsorgsgivare är viktiga partners till kommuner och regioner runt om i Sverige. De åtnjuter förtroende och gör stor samhällsnytta i sitt arbete varje dag. De står för mervärden som kommer både samhället och enskilda människor till del och återinvesterar hela sitt eventuella överskott i verksamheten. De idéburna organisationerna, varav många är medlemmar hos oss i Fremia, kan och vill bidra mer i välfärden.

Starkt stöd bland politiker

I skrivande stund är valrörelsen i full gång och de politiska partierna söker medborgarnas mandat. Under hösten kommer det att utkristalliseras vilka som kommer att styra landets olika kommuner och regioner under de närmaste fyra åren. Oavsett hur majoritetsförhållandena ser ut efter valet, vet vi sedan tidigare att det finns ett starkt stöd bland landets kommun- och regionpolitiker för att en större del av välfärden bör drivas i idéburen regi. Det visade inte minst en undersökning som Famna presenterade tidigare i år.

Med det starka och breda politiska stödet i ryggen bör den idéburna sektorn ha stor potential att växa. Riksdagsbeslutet om idéburen välfärd före sommaren ger politikerna nya verktyg att skapa förutsättningar för fler idéburna verksamheter i välfärden. Vi förväntar oss att landets förtroendevalda i kommuner och regioner efter valet går från ord till handling.