Nya riktade upphandlingar till idéburen sektor

I Region Stockholm, Stockholms stad och Uppsala

Fremia har snappat upp tre nya initiativ till riktade upphandlingar till idéburna organisationer. En av upphandlingarna annonseras just nu av Region Stockholm och handlar om vård för tortyrskadade. En annan gäller ett vård- och omsorgsboende i Uppsala.

Sedan 1 januari i år finns möjligheter för kommuner, regioner och statliga myndigheter att rikta upphandlingar till idéburna organisationer i välfärden. Eftersom Fremia har många idéburna medlemmar följer vi med intresse om och hur de offentliga huvudmännen börjar tillämpa de nya möjligheterna i upphandlingsreglerna. Den senaste tiden har vi, i nyhetsflödet, snappat upp några nya exempel på intresse från kommuner och regioner att nyttja den här möjligheten till mer idéburen verksamhet.

Region Stockholm annonserar för närvarande en riktad upphandling till idéburna vårdgivare. Uppdraget handlar om vård, behandling och psykosociala insatser för vuxna personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), som konsekvens av sexuellt våld och/eller krig, tortyr och andra migrationsrelaterade traumatiska händelser. Idéburna vårdgivare som är intresserade av att delta i upphandlingen ska lämna anbud senast 23 november.

I Uppsala kommun har Äldrenämnden fattat beslut om att inleda processen med en riktad upphandling av driften av Ferlins vård- och omsorgsboende. Ordföranden i äldrenämnden, Tobias Smedberg (V), säger på kommunens webb: ”att stärka idéburna organisationers roll inom välfärden är värdefullt för att möta samhällets växande behov. Det ger en ökad bredd och mångfald av utförare för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten av äldreomsorgstjänster.” Vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen påbörjar nu arbetet med att utreda vilka krav som ska ställas i upphandlingen.

"Nära dialog i processen skapar bästa möjliga förutsättningar för ett bra utfall"

– Vi välkomnar att Uppsala kommun betonar att de avser att föra dialog med idéburna organisationer om förutsättningar och utmaningar. Likaså att de ska dra lärdomar från andra kommuner. Nära dialog i processen skapar bästa möjliga förutsättningar för ett bra utfall av upphandlingen för alla parter och inte minst för de äldre som bor på vård- och omsorgboendet, säger Karin Liljeblad, branschexpert hos Fremia.

Ytterligare ett initiativ som är på gång är att den politiska ledningen i Stockholms stad i sitt förslag till budget för 2024 vill utreda förutsättningarna för och, om möjligt, rikta en upphandling av skyddat boende till idéburna organisationer.