Kammarkollegiet sänker avgiften för idéburna organisationer

"Mycket glädjande besked"

Karin Liljeblad, branschexpert:

"De idéburna organisationernas pengar gör mer nytta när de får stanna kvar i verksamheten"

1 januari 2024 sänker Kammarkollegiet den årliga avgiften för registret för idéburna organisationer från 12 000 kronor till 1 600 kronor per år. Det är en påverkansseger för Fremia, Famna och våra medlemmar. Nu får fler organisationer råd att registrera sig och registret kan göra större nytta.

Kammarkollegiet meddelar i dag att myndigheten från årsskiftet 2023/24 sänker den årliga avgiften för idéburna organisationer som registrerar sig från 12 000 kronor till 1 600 kronor per år. Den initiala avgiften om 12 000 kronor förändras inte.

Fremia och Famna har uppmärksammat både Kammarkollegiet och regeringen på att avgiften är på tok för hög för de idéburna organisationerna i välfärden. Det är tillsynsavgiften som har störst betydelse, eftersom den betalas årligen och idéburna organisationer driver långsiktig verksamhet.

– Det är ett mycket glädjande besked att Kammarkollegiet nu sänker den årliga avgiften för idéburna organisationer med nästan 90 procent. Det gör att fler idéburna organisationer har råd att registrera sig. De idéburna organisationernas pengar gör mer nytta när de får stanna kvar i verksamheten, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert hos Fremia.

Syftet med registret är att identifiera och synliggöra idéburna organisationer i välfärden och särskilja dem från offentliga myndigheter och privata aktörer. Fremia och Famna ser behov av ytterligare förändringar för att Kammarkollegiets register fullt ut ska underlätta för statliga myndigheter, kommuner och regioner som vill genomföra riktade upphandlingar till idéburna organisationer.

– Vi ser bland annat att registrets användbarhet skulle öka markant om idéburna organisationer också kunde komplettera med uppgifter om vilken typ av verksamheter de bedriver, och var i landet, säger Karin Liljeblad.

Fremia och Famna kommer att fortsätta driva på för att de nya lagreglerna om idéburen välfärd ska underlätta för våra idéburna medlemmar att bidra till en bättre välfärd för alla och en positiv samhällsutveckling – oavsett om de bedriver sin verksamhet som ideell förening, kooperativ, stiftelse eller aktiebolag.